Sportsubsidie.nl

BOSA 2021: 51,8 miljoen subsidie al besteedt

4 augustus 2021

Subsidieloket DUS-I heeft enkele wijzigingen aangekondigd in de BOSA-regelingen. De mogelijkheden voor verenigingen en stichtingen zijn verruimd. Met name de uitbreiding van de maatregellijst biedt meer kansen op 30% subsidie.

Lees meer

EU en sport: monthly report juli 2021

3 augustus 2021

Het EOC EU Office is de vertegenwoordiging van de Europese Olympische Comités (EOC). Iedere maand brengt het EU Office een nieuwsbrief uit met sportnieuwtjes. Lees hier de nieuwsbrief van juli 2021.

Lees meer

Nieuwe subsidieregeling voor meer beweging op school

22 juli 2021

Het ministerie OCW heeft de Subsidieregeling innovatie bewegingsonderwijs gepubliceerd. Het doel is om scholen te ondersteunen die  meer bewegingsonderwijs willen gaan geven. 

Lees meer

COVID-19: Financiële compensatie voor sportverenigingen (Geactualiseerd)

11 juli 2021

Veel verenigingen zijn hard getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Gelukkig zijn er een aantal compensatieregelingen waar ook sportclubs gebruik van kunnen maken. We zetten de actuele mogelijkheden op een rijtje.

Lees meer

EU en sport: monthly report juni 2021

6 juli 2021

Iedere maand brengt het EOC EU Office een nieuwsbrief uit met sportnieuwtjes. We brengen hierbij de nieuwsbrief van juni 2021 onder jullie aandacht. Onder andere met nieuws over preparatory actions.

Lees meer
Sport en bewegen voor buurten leefbaar en zorgt voor sociale cohesie. Fondsen zijn daar in geïnteresseerd

KIEM Sport binnenkort open

2 juli 2021

Binnenkort wordt de oproep 'KIEM Sport' gepubliceerd. Deze nieuwe regeling stimuleert samenwerkingsverbanden voor evaluerend onderzoek tussen hogescholen of universiteiten en bijvoorbeeld beleidsambtenaren van gemeenten, verantwoordelijk voor sport of de openbare ruimte.

Lees meer

EU en sport: monthly report mei 2021

6 juni 2021

Het EOC EU Office is de vertegenwoordiging van de Europese Olympische Comités (EOC). Iedere maand brengt het EU Office een nieuwsbrief uit met sportnieuwtjes. Lees hier de nieuwsbrief van mei 2021.

Lees meer

nieuwe EU-calls for proposals: 'social inclusion of refugees', 'fighting doping' en 'sport and innovation'

7 mei 2021

De Europese commissie biedt financieringsmogelijkheden voor zogenaamde Pilot Projects and Preparatory Actions. Van deze laatste categorie zijn drie nieuwe calls gepubliceerd.

Lees meer

Het nieuwe, sterk gewijzigde Erasmus+ programma van start

5 april 2021

Eind maart werden de contouren van het nieuwe Erasmus + programma voor 2021-2027  gepresenteerd. Hoewel de doelen van Erasmus+ overeind blijven, wordt de manier van funding en aanvragen drastisch gewijzigd.

Lees meer

VSBfonds en noc*nsf lanceren nationaal fonds voor de sport

5 april 2021

Eind mei wordt een nieuw Nationaal Fonds voor de Sport gelanceerd. Doel is om verenigingen, sportfondsen, bonden en andere initiatieven te steunen die een positieve maatschappelijke impact hebben op de wijken, buurten en gemeenten.

Lees meer

Eredivisie CV en sportsubsidie.nl bouwen samen aan football memories

26 januari 2021

Recent zijn Eredivisie CV en Sportsubsidie.nl een samenwerking aangegaan. Doel is het verwerven van subsidies voor Football Memories. Ook zetten we ons in om BVO's te ondersteunen.

Lees meer

Fontys SH en Sportsubsidie.nl bieden cursus Sportsubsidie aan

20 januari 2021

Om professionals in de sport inzicht te geven in hun subsidiemogelijkheden, bieden Fontys Sporthogeschool en Sportsubsidie.nl in mei/juni 2021 de 2-daagse cursus Sportsubsidie aan. De cursus vindt plaats in Eindhoven.

Lees meer

samenwerking KNVB en Sportsubsidie.nl op vlak BOSA en covid-19

14 december 2020

Voetbalverenigingen optimaal informeren over de actuele subsidiemogelijkheden en maximaal ontzorgen bij hun aanvragen, dat is het doel van deze nieuwe samenwerking.

Lees meer

Sportinnovator subsidietraject: fase 2 – onderzoek en ontwikkeling

20 november 2020

Voor het ontwikkelen van succesvolle innovaties  zijn verschillende partijen nodig. Het is niet altijd eenvoudig om alle benodigde partijen zo met elkaar te verbinden dat wordt toegewerkt naar succesvolle sportinnovaties.  Daarom is het Sportinnovator Subsidietraject voor bedrijven opgezet.

Lees meer

Kabinet trekt 60 miljoen euro extra corona-steun uit voor sportclubs

28 oktober 2020

Om de financiële schade die amateursportverenigingen door corona hebben geleden, te compenseren, stelt het kabinet 60 miljoen euro beschikbaar. Het sport-specifieke pakket wordt  aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december.

Lees meer

Dubbel Europees succes met SmartPool en Footlab

27 oktober 2020

Recent hebben twee mooie projecten een EU-subsidie mogen ontvangen. Het gaat om het project SmartPool van de Europese Pool Federatie EPBF en het project Voetlab van de KNVB. Sportsubsidie.nl is trots een bijdrage geleverd te hebben aan deze succesvolle aanvragen.

Lees meer

BOSA 2020: nog ruim 50 miljoen subsidie  voor sportaccommodaties en -materialen

25 oktober 2020

Sinds 1 januari is er nieuw budget beschikbaar voor BOSA-subsidie. Verenigingen en stichtingen die investeren in de accommodatie of materialen kunnen subsidie aanvragen. De subsidie is 20% en kan oplopen tot 30%. Er is nog ruim 50 miljoen beschikbaar. 

Lees meer

Tegemoetkoming sportclubs: € 22,3 miljoen aangevraagd, geen loting
 

22 oktober 2020

Amateursportorganisaties hebben tot en met 11 oktober 2020 voor in totaal € 22,3 miljoen subsidie aangevraagd uit de TASO-regeling.
Het budget bedraagt € 44,5 miljoen. De sport heeft de TASO niet (snel genoeg) weten te vinden?

Lees meer

Erasmus+ Sport: resultaten 2020 gepubliceerd

21 oktober 2020

Afgelopen april is er bij EACEA het recordaantal van 1.142 Europese subsidieaanvragen ingediend bij het Erasmus+ programma . Hiervan zijn 315 aanvragen (27,6%) toegekend. Wat opvalt is dat Nederlandse sportorganisaties een bescheiden rol spelen.

Lees meer

Drie Sportinnovator Challenges gelanceerd 

8 oktober 2020

Binnen het programma Sportinnovator zijn drie zogenaamde challenges gelanceerd. Met deze challenges wordt in ieder geval tot en met 2022 gezocht naar innovatieve ideeën die oplossingen bieden voor concrete uitdagingen binnen het Nationaal Sportakkoord.

Lees meer

€ 44,5 miljoen om coronaschade sportclubs te compenseren

21 augustus 2020

Het ministerie van VWS heeft de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II (TASO) gepubliceerd. Het doel van deze regeling is amateursportorganisaties tegemoet te komen die schade hebben geleden door COVID-19. De regeling gaat 22 september open en sluit op 11 oktober.

Lees meer

Vaststelling werkwijze en criteria subsidieaanvragen sportevenementen > 2,5 miljoen

17 september 2020

NLsportraad heeft de aangepaste werkwijze en criteria voor aansprekende internationale sportevenementen die subsidie aanvragen bij het ministerie van VWS gepubliceerd. 
Op 31 augustus 2020 zijn de aangepaste werkwijze en criteria vastgesteld door minister van Ark.

Lees meer

Innovatiechallenges Nationaal Sportakkoord

17 september 2020

‘Inclusieve esports’, ‘Monitoring sportief gebruik buitenruimte’ en 'Implementatie meetinstrumenten voor motorische vaardigheden'. Dat zijn dé 3 innovatiechallenges die per oktober open gaan. Sportinnovator daagt alle innovatoren uit!

Lees meer

Huis voor de Sport Limburg en Sportsubsidie.nl gaan samenwerken

14 september 2020

Huis voor de Sport Limburg en Sportsubsidie.nl werken vanaf 14 september intensief samen. Doel is om Limburgse sportverenigingen en maatschappelijke organisaties nóg beter te kunnen helpen bij het verkrijgen van subsidies voor hun projectplannen.

Lees meer

Nieuwe regeling voor verhuurders sportaccommodaties open

9 september 2020

De regeling Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties aan amateursportorganisaties, die de huursom tussen 1 maart en 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden. 

Lees meer

Gratis online Speeddate (via Teams) over corona-subsidies 

27 augustus 2020

Er zijn diverse 'corona-regelingen', ook voor de sport. Iedereen met vragen of interesse kan zich aanmelden voor een online Speeddate op 9 september aanstaande. En uiteraard kunnen ook andere subsidievragen gesteld worden.

Lees meer
Kennis over subsidies en fondsen voor de sport

Cursusaanbod 2020: leer om succesvol subsidies en fondsen aan te vragen

14 augustus 2020

Binnenkort vindt onze 2-daagse cursus 'Subsidies en fondsen: kansen voor de sport' plaats. Leer hoe je inzicht krijgt in subsidies en hoe deze te benutten. Interesse? Meld je snel aan! Er is alleen nog plek in de groep 'Nieuwerkerk a/d IJssel.

Lees meer

Twee miljoen euro voor de beste innovatieve oplossingen VOOR VEILIG BINNENSPORTEN OF HET HEROPENEN VAN SPORTEVENEMENTEN

28 juli 2020

Door de uitbraak van COVID-19 kunnen sport(evenementen) zeer beperkt georganiseerd worden, omdat de kans op besmetting voor sporters en publiek te groot is. Sportinnovator en het Topteam Sport hebben daarom een innovatiecompetitie (SBIR) opgezet. Er is in totaal 2 miljoen euro beschikbaar.

Lees meer

Oproep voor de Nationale Sportinnovator Prijs 2020
 

12 juli 2020

ZonMw heeft de subsidieoproep 'Nationale Sportinnovator Prijs 2020 – Toptraining' gepubliceerd. Het doel van de oproep in het kader van het programma Sportinnovator is om innovaties te stimuleren die de coach helpen in het optimaliseren van topsporttraining. 

Lees meer

Nu ook BOSA voor veiligheid van Sportaccommodaties

30 juni 2020

Verenigingen en stichtingen die investeren in de accommodatie of materialen kunnen BOSA-subsidie aanvragen. Nieuw is dat er extra subsidie beschikbaar is voor veiligheidsbeleving van sportaccommodaties (30% subsidie). 

Lees meer

SLIM-subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB

14 mei 2020

Het ministerie van SZW heeft vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Ook mkb-bedrijven uit de sportsector kunnen aanspraak maken op deze regeling.

Lees meer
Fondsen en subsidies voor kwetsbare groeen (zoals gehandicapten)

Noord-Brabant opent regeling voor side events Uniek sporten 2020

8 april 2020

De provincie Noord-Brabant heeft een wijziging van de Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019 gepubliceerd. Het doel van is het vanzelfsprekend maken van sport en bewegen voor mensen met een beperking. 

Lees meer

Gratis telefonisch spreekuur voor de sport: Tegemoetkoming schade COVID-19

31 maart 2020

De overheid stelt een tegemoetkoming van €4.000 beschikbaar, ook voor sportscholen, dansscholen en sportaccommodaties die zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rondom het coronavirus (COVID-19). Om de sport hierin te adviseren, stelt Sportsubsidie.nl een gratis spreekuur in voor sportorganisaties. 

Lees meer

Oranje Fonds stelt een hulpfonds in voor acute Coronahulp

30 maart 2020

Het Oranje Fonds heeft een hulpfonds ingericht om ervoor te zorgen dat niemand er alleen voor hoeft te staan tijdens de coronacrisis. Ze reserveren zelf 3,5 miljoen euro voor het hulpfonds om sociale initiatieven te ondersteunen.

Lees meer

Nederlandse sport vraagt kabinet en gemeenten om steun

19 maart 2020

NOC*NSF heeft een bedrag van 4 tot 5 miljoen euro vrijgemaakt voor een noodfonds voor de Nederlandse sport. Op die manier hoopt de sportkoepel de financiële gevolgen van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk op te vangen.

Lees meer

Uitstel deadline erasmus+ vanwege corona

18 maart 2020

Wegens de maatregelen nav het uitbreken van de coronacrisis in de meeste Europese landen is de deadline voor het aanvragen van Erasmus+ sport verschoven van 2 april 2020 17.00 uur naar 21 april 2020 17.00 uur. Alle andere criteria en voorwaarden blijven dezelfde. Dus, werk verder en blijf gezond!

Lees meer

Kenniscentrum en Sportsubsidie.nl maken Europese subsidies voor sport steeds beter bereikbaar

6 maart 2020

Kenniscentrum Sport en Bewegen en Sportsubsidie.nl werken samen bij het verzamelen en verspreiden van kennis over Europese subsidieprogramma’s zodat de Nederlandse sport nog beter wordt bediend richting ‘Brussel’. 

Lees meer

Samenwerking met Maatschappelijk financieren

6 maart 2020

Vanuit een gezamenlijke drive werken Maatschappelijk Financeren en Sportsubsidie samen, namelijk het realiseren van de ambities van hun klanten en het versterken van de Nederlandse sportsector. 

Lees meer

april 2020: nieuwe call Erasmus+ met totaal budget van 57,6 miljoen

5 november 2019

In april 2020 kunnen er weer aanvragen ingediend worden voor het Europese subsidieprogramma Erasmus+.  Interesse? Kom naar Veenendaal om jouw plannen te bespreken.

Lees meer

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’