Sportsubsidie.nl

Tegemoetkoming sportclubs: € 22,3 miljoen aangevraagd, geen loting
 

22 oktober 2020

Amateursportorganisaties hebben tot en met 11 oktober 2020 voor in totaal € 22,3 miljoen subsidie aangevraagd uit de TASO-regeling.
Het budget bedraagt € 44,5 miljoen. De sport heeft de TASO niet (snel genoeg) weten te vinden?

Lees meer

Erasmus+ Sport: resultaten 2020 gepubliceerd

21 oktober 2020

Afgelopen april is er bij EACEA het recordaantal van 1.142 Europese subsidieaanvragen ingediend bij het Erasmus+ programma . Hiervan zijn 315 aanvragen (27,6%) toegekend. Wat opvalt is dat Nederlandse sportorganisaties een bescheiden rol spelen.

Lees meer

Drie Sportinnovator Challenges gelanceerd 

8 oktober 2020

Binnen het programma Sportinnovator zijn drie zogenaamde challenges gelanceerd. Met deze challenges wordt in ieder geval tot en met 2022 gezocht naar innovatieve ideeën die oplossingen bieden voor concrete uitdagingen binnen het Nationaal Sportakkoord.

Lees meer

EU en sport: monthly report augustus en september 2020

8 oktober 2020

Het EOC EU Office is de vertegenwoordiging van de Europese Olympische Comités (EOC). Iedere maand brengt het EU Office een nieuwsbrief uit met sportnieuwtjes. Lees hier de nieuwsbrief van augustus en september.

Lees meer

€ 44,5 miljoen om coronaschade sportclubs te compenseren

21 augustus 2020

Het ministerie van VWS heeft de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II (TASO) gepubliceerd. Het doel van deze regeling is amateursportorganisaties tegemoet te komen die schade hebben geleden door COVID-19. De regeling gaat 22 september open en sluit op 11 oktober.

Lees meer

Vaststelling werkwijze en criteria subsidieaanvragen sportevenementen > 2,5 miljoen

17 september 2020

NLsportraad heeft de aangepaste werkwijze en criteria voor aansprekende internationale sportevenementen die subsidie aanvragen bij het ministerie van VWS gepubliceerd. 
Op 31 augustus 2020 zijn de aangepaste werkwijze en criteria vastgesteld door minister van Ark.

Lees meer

Innovatiechallenges Nationaal Sportakkoord

17 september 2020

‘Inclusieve esports’, ‘Monitoring sportief gebruik buitenruimte’ en 'Implementatie meetinstrumenten voor motorische vaardigheden'. Dat zijn dé 3 innovatiechallenges die per oktober open gaan. Sportinnovator daagt alle innovatoren uit!

Lees meer

Huis voor de Sport Limburg en Sportsubsidie.nl gaan samenwerken

14 september 2020

Huis voor de Sport Limburg en Sportsubsidie.nl werken vanaf 14 september intensief samen. Doel is om Limburgse sportverenigingen en maatschappelijke organisaties nóg beter te kunnen helpen bij het verkrijgen van subsidies voor hun projectplannen.

Lees meer

Nieuwe regeling voor verhuurders sportaccommodaties open

9 september 2020

De regeling Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties aan amateursportorganisaties, die de huursom tussen 1 maart en 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden. 

Lees meer

Gratis online Speeddate (via Teams) over corona-subsidies 

27 augustus 2020

Er zijn diverse 'corona-regelingen', ook voor de sport. Iedereen met vragen of interesse kan zich aanmelden voor een online Speeddate op 9 september aanstaande. En uiteraard kunnen ook andere subsidievragen gesteld worden.

Lees meer

EU en sport: monthly report juli 2020

23 augustus 2020

Iedere maand brengt het EOC EU Office een nieuwsbrief uit met sportnieuwtjes. We brengen hierbij de nieuwsbrief van juli 2020 onder jullie aandacht.

Lees meer
Kennis over subsidies en fondsen voor de sport

Cursusaanbod 2020: leer om succesvol subsidies en fondsen aan te vragen

14 augustus 2020

Binnenkort vindt onze 2-daagse cursus 'Subsidies en fondsen: kansen voor de sport' plaats. Leer hoe je inzicht krijgt in subsidies en hoe deze te benutten. Interesse? Meld je snel aan! Er is alleen nog plek in de groep 'Nieuwerkerk a/d IJssel.

Lees meer

Twee miljoen euro voor de beste innovatieve oplossingen VOOR VEILIG BINNENSPORTEN OF HET HEROPENEN VAN SPORTEVENEMENTEN

28 juli 2020

Door de uitbraak van COVID-19 kunnen sport(evenementen) zeer beperkt georganiseerd worden, omdat de kans op besmetting voor sporters en publiek te groot is. Sportinnovator en het Topteam Sport hebben daarom een innovatiecompetitie (SBIR) opgezet. Er is in totaal 2 miljoen euro beschikbaar.

Lees meer

Oproep voor de Nationale Sportinnovator Prijs 2020
 

12 juli 2020

ZonMw heeft de subsidieoproep 'Nationale Sportinnovator Prijs 2020 – Toptraining' gepubliceerd. Het doel van de oproep in het kader van het programma Sportinnovator is om innovaties te stimuleren die de coach helpen in het optimaliseren van topsporttraining. 

Lees meer

EU en sport: monthly report juni 2020

3 juli 2020

Iedere maand brengt het EOC EU Office een nieuwsbrief uit met sportnieuwtjes. We brengen hierbij de nieuwsbrief van juni 2020 onder jullie aandacht, met onder andere nieuws over de ambities van het EOC op het vlak van sport.

Lees meer

Nu ook BOSA voor veiligheid van Sportaccommodaties

30 juni 2020

Verenigingen en stichtingen die investeren in de accommodatie of materialen kunnen BOSA-subsidie aanvragen. Nieuw is dat er extra subsidie beschikbaar is voor veiligheidsbeleving van sportaccommodaties (30% subsidie). 

Lees meer

vier nieuwe EU-calls for proposals: 'social inclusion of refugees', 'mobility', 'Radicalisation' en 'sport and innovation'

20 mei 2020

De Europese commissie biedt financieringsmogelijkheden voor zogenaamde Pilot Projects and Preparatory Actions. Van deze laatste categorie zijn vier nieuwe calls gepubliceerd.

Lees meer

SLIM-subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB

14 mei 2020

Het ministerie van SZW heeft vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Ook mkb-bedrijven uit de sportsector kunnen aanspraak maken op deze regeling.

Lees meer
Fondsen en subsidies voor kwetsbare groeen (zoals gehandicapten)

Noord-Brabant opent regeling voor side events Uniek sporten 2020

8 april 2020

De provincie Noord-Brabant heeft een wijziging van de Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019 gepubliceerd. Het doel van is het vanzelfsprekend maken van sport en bewegen voor mensen met een beperking. 

Lees meer

Gratis telefonisch spreekuur voor de sport: Tegemoetkoming schade COVID-19

31 maart 2020

De overheid stelt een tegemoetkoming van €4.000 beschikbaar, ook voor sportscholen, dansscholen en sportaccommodaties die zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rondom het coronavirus (COVID-19). Om de sport hierin te adviseren, stelt Sportsubsidie.nl een gratis spreekuur in voor sportorganisaties. 

Lees meer

Oranje Fonds stelt een hulpfonds in voor acute Coronahulp

30 maart 2020

Het Oranje Fonds heeft een hulpfonds ingericht om ervoor te zorgen dat niemand er alleen voor hoeft te staan tijdens de coronacrisis. Ze reserveren zelf 3,5 miljoen euro voor het hulpfonds om sociale initiatieven te ondersteunen.

Lees meer

Nederlandse sport vraagt kabinet en gemeenten om steun

19 maart 2020

NOC*NSF heeft een bedrag van 4 tot 5 miljoen euro vrijgemaakt voor een noodfonds voor de Nederlandse sport. Op die manier hoopt de sportkoepel de financiële gevolgen van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk op te vangen.

Lees meer

Uitstel deadline erasmus+ vanwege corona

18 maart 2020

Wegens de maatregelen nav het uitbreken van de coronacrisis in de meeste Europese landen is de deadline voor het aanvragen van Erasmus+ sport verschoven van 2 april 2020 17.00 uur naar 21 april 2020 17.00 uur. Alle andere criteria en voorwaarden blijven dezelfde. Dus, werk verder en blijf gezond!

Lees meer

Kenniscentrum en Sportsubsidie.nl maken Europese subsidies voor sport steeds beter bereikbaar

6 maart 2020

Kenniscentrum Sport en Bewegen en Sportsubsidie.nl werken samen bij het verzamelen en verspreiden van kennis over Europese subsidieprogramma’s zodat de Nederlandse sport nog beter wordt bediend richting ‘Brussel’. 

Lees meer

Samenwerking met Maatschappelijk financieren

6 maart 2020

Vanuit een gezamenlijke drive werken Maatschappelijk Financeren en Sportsubsidie samen, namelijk het realiseren van de ambities van hun klanten en het versterken van de Nederlandse sportsector. 

Lees meer

BOSA 2020: opnieuw 87 miljoen  subsidie  voor Sportaccommodaties en -materialen

2 januari 2020 

Vanaf 1 januari is er weer nieuw budget beschikbaar voor BOSA-subsidie. Verenigingen en stichtingen die investeren in de accommodatie of materialen kunnen subsidie aanvragen. De subsidie is 20% en kan oplopen tot 30%. 

Lees meer

april 2020: nieuwe call Erasmus+ met totaal budget van 57,6 miljoen

5 november 2019

In april 2020 kunnen er weer aanvragen ingediend worden voor het Europese subsidieprogramma Erasmus+.  Interesse? Kom naar Veenendaal om jouw plannen te bespreken.

Lees meer

VWS wijzigt subsidieregelingen voor sportaccommodaties en -materialen (BOSA en SPUK)

16 oktober 2019

VWS heeft de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) gewijzigd. Eisen worden verzwaard en het hoogste subsidiepercentage gaat naar beneden. Ook de SPUK wijzigt. De nieuwe regelingen gelden vanaf 1 januari 2020.

Lees meer

meld je aan voor de speeddates over de bosa-subsidie

16 oktober 2019

Om verenigingen en stichtingen te ondersteunen bij hun BOSA-aanvraag, organiseert Sportsubsidie.nl in november op drie plekken zogenaamde speeddates. Meld je snel aan! We praten u graag bij over de kansen in 2019 en 2020.

Lees meer

Oproep zonmw voor Netwerksubsidie living labs sport en bewegen

9 oktober 2019

ZonMw biedt gemeenten vanaf begin oktober de mogelijkheid om maximaal €25.000 subsidie aan te vragen om de potentie van een zogenaamd living lab op het gebied van sport en bewegen te verkennen.

Lees meer

Resultaten van Europese call Erasmus+ bekend

1 oktober 2019

Afgelopen april zijn er bij EU 766 Europese aanvragen ingediend bij het Erasmus +. Hiervan zijn 260 aanvragen (26,9%) toegekend. Nederland speelt een bescheiden rol. Ook de taanvragen die Sportsubsidie.nl heeft begeleid zijn toegekend. Een 100% score dus!

Lees meer

ZonMw opent nieuwe Sportinnovator-oproep voor bedrijven 

2 oktober 2019

ZonMw heeft een nieuwe subsidieoproep gepubliceerd voor het programma 'Sportinnovator subsidietraject: haalbaarheidsstudies'. Deadline is 10 december 2019.

Lees meer

Kamerbrief over gebruik van tweetal subsidieregelingen op sportgebied

26 september 2019

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft de Tweede Kamer per brief op de hoogte gesteld van de analyse van de aanvragen van gemeenten voor de SPUK-regeling .

Lees meer
Fondsenwerving is teamwork. Een goed sportproject vraagt samenwerking

Prinsjesdag 2019: wat betekent het voor de sportvereniging?

19 september 2019

Prinsjesdag 2019 zit erop. De nieuwe begroting, ambities en budgetten zijn gepresenteerd. Wat betekenen de nieuwe cijfers voor de sport? NOC*NSF zette de belangrijkste plannen op een rij.

Lees meer

Van 87 naar 80 miljoen  subsidie | Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties

15 september 2019

Vanaf 2 januari kunnen sportorganisaties  die investeren in de accommodatie of materialen subsidie aanvragen. De subsidie is 20% en kan oplopen tot 35%. Er is nog ruimte om in 2019 aan te vragen.

Lees meer
Fondsen en subsidies voor kwetsbare groeen (zoals gehandicapten)

FNO kondigt nieuwe call Klein Geluk aan

14 augustus 2019

Van 19 augustus tot 3 oktober kunnen aanvragen ingediend worden bij het programma Klein Geluk. Doel van de call is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid.

Lees meer

winaars sbir-oproep bekend gemaakt

19 juni 2019

Op 19 juni zijn de winnaars van de SBIR ‘Milieuvriendelijke sportvelden’ bekend gemaakt. Het gaat om innovatieve producten  van zeven ondernemers die leiden tot de ontwikkeling van milieuvriendelijke sportvelden. 

Lees meer

dRUK BEZOCHTE sPORT iNFODAY OVER eRASMUS+ EN SPORT

9 februari 2019

Op 5 februari vond in Brussel de Sport Infoday plaats over Erasmus+/sport, met meer dan 700 deelnemers uit heel Europa. Sportsubsidie.nl was erbij! Lees hier alle presentaties.

Lees meer

Nieuwe Linkedin-groep: europa en sport

14 mei 2018

 Europa wordt steeds belangrijker. Ook voor de sport .Onze verwachting is dat de komende begrotingsperiode (2021 t/m 2027) de Europese sportmogelijkheden alleen maar groter worden.
Voor diegenen die bij willen blijven over 'Europa' is er een nieuwe groep: Europa en Sport.

Lees meer

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’