Sportsubsidie.nl
EU en sport: monthly report maart 2024
7 mei 2023

Het EOC EU Office is de vertegenwoordiging van de Europese Olympische Comités (EOC). Iedere maand brengt het EU Office een nieuwsbrief uit met sportnieuwtjes. Lees hier de nieuwsbrief van maart 2024.

Lees meer
BOSA
BOSA 2024 t/m 2028 gepubliceerd
29 november 2023

De huidige BOSA-regeling loopt af op 1 januari 2024. Het ministerie van VWS heeft op 28 november de nieuwe BOSA-regeling gepubliceerd. Het budget 2024 bedraagt 79,5 miljoen euro en is mogelijk snel uitgeput. De nieuwe regeling is in veel opzichten gelijk blijft aan de huidige BOSA-regeling, maar er is ook een aantal verschillen. We leggen de belangrijkste verschillen uit. 

Lees meer
BOSA
Subsidiepot BOSA leeg
25 november 2023

Subsidieloket DUS-I heeft op haar website gepubliceerd dat op 24 november het subsidieplafond van 2023 bereikt is. Dat betekent dat er dit jaar geen BOSA-subsidies meer verleend worden. Wat niet wil zeggen dat er geen aanvragen meer ingediend kunnen worden. Hoe dat zit? Lees verder.

Lees meer
Rabo
Rabobank steunt lokale clubs in jubileumjaar
6 november 2023

De Rabobank bestaat dit jaar 125 jaar. Om dit te vieren  stelt de bank eenmalig een extra bijdrage van €125.000 beschikbaar per leefgebied om te besteden aan duurzame projecten en initiatieven. Daarmee willen ze lokale initiatieven en projecten steunen.  Ook in de sport.

Lees meer
Tweede kamer 2
Kamervragen over de BOSA 2024 - 2029
31 oktober 2023

Op 29 september heeft minister Helder van VWS de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorgenomen publicatie van de herziene subsidieregeling BOSA. Vanuit zeven politieke partijen zijn daarover schriftelijke kamervragen gesteld. Bij brief van 23 oktober 2023 zijn de vragen door de minister beantwoord. 

Lees meer
BOSA
GRatis webinars over de BOSA 2024 - 2029
29 september 2023

De huidige BOSA-regeling loopt af op 1 januari 2024. Het voornemen is om per 1 januari 2024 een nieuwe BOSA-regeling in werking te laten treden. Binnenkort zal de nieuwe regeling worden gepubliceerd. Tijdens een aantal gratis webinars legt Sportsubsidie.nl uit hoe de nieuwe regeling er uit ziet en wat de verschillen zijn met de huidige BOSA-regeling.

Lees meer
Twaalf Nederlandse sportprojecten krijgen subsidie van Erasmus+
12 september 2023

De Europese Commissie heeft begin september bekendgemaakt welke projecten en evenementen subsidie krijgen uit het Erasmus+Sport-budget van 2023. In totaal zijn er 320 voorstellen aanbevolen voor financiering, waaronder twee die begeleid zijn door Sportsubsidie.nl. 

Lees meer
Mooi
ZonMw kondigt eerste oproepen 'MOOI in Beweging' aan
18 augustus 2023

ZonMw gaat begin september 2023 drie oproepen publiceren binnen de eerste subsidieronde van het programma MOOI in Beweging. In deze nu aangekondigde eerste ronde komt subsidie beschikbaar voor onderzoeks- en innovatieprojecten voor 3 van de 6 zogenaamde ‘wicked problems’.

Lees meer
EU Pilots 2023
Twee EU-oproepen voorbereidende acties op het gebied van sport
27 juli 2023

De Europese Commissie heeft twee oproepen gepubliceerd voor voorbereidende acties op het gebied van sport. De eerste oproep gaat over duurzaamheid en de tweede oproep over de integratie van jeugd. Aanvragen kunnen tot en met 17 oktober 2023 bij de EU worden ingediend. 

Lees meer
SPUK en BOSA: € 261 miljoen voor stimulering sport(accommodaties)
1 juli 2023

De subsidieplafonds voor 2023 voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) en de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) zijn bekendgemaakt. Voor de SPUK is voor 2023 een bedrag van € 184 miljoen beschikbaar. Voor de BOSA  gaat het om € 77 miljoen (1 juli: nog 32,6 miljoen beschikbaar).

Lees meer
nieuws EU en sport: mei 2023
20 juni 2023

Het EOC EU Office is de vertegenwoordiging van de Europese Olympische Comités (EOC). Iedere maand brengt het EU Office een nieuwsbrief uit met sportnieuwtjes. Lees hier de nieuwsbrief van mei 2023.

Lees meer
Investeringssubsidie duurzame energie (isde)
31 maart 2023

Onder bepaalde voorwaarden kunnen sportverenigingen gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). ISDE subsidieert de aankoop van (hybride) warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen en kleine windturbines. De subsidie voor zonnepanelen en kleine windturbines loopt nog tot en met 31 december 2023.

Lees meer
Living Labs Sport en Bewegen: opzet en ontwikkeling van nieuwe lokale netwerken
28 maart 2023

ZonMw heeft een nieuwe oproep gedaan voor Living Labs Sport en Bewegen. Het doel van deze oproep is om living labs te realiseren. In een living lab wordt samen met de doelgroep gewerkt naar creatieve oplossingen om meer Nederlanders in beweging te krijgen. 

Lees meer
Erasmus+ sport 2023: een recordaantal van 1.500 voorstellen
28 maart 2023

Erasmus+ is het EU-programma op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport voor de periode 2021-2027.  Tot 22 maart 2023 konden aanvragen ingediend worden in het kader van Erasmus+ Sport. Daar is massaal gebruik van gemaakt. Er is een recordaantal van 1.500 aanvragen ingediend. Een stijging van 17% ten opzichte van 2022.

Lees meer
TEK-regeling is open
21 maart 2023

Sinds 21 maart 2023 is de TEK-regeling (regeling tegemoetkoming energiekosten) open. De TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor verenigingen en stichtingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Dan kan met terugwerkende kracht subsidie aangevraagd voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023.

Lees meer
Fondsen en subsidies voor kwetsbare groeen (zoals gehandicapten)
Van der Sar – Sport en beweegsubsidie
21 maart 2023

De Hersenstichting maakt zich sterk voor een inclusief sport- en beweegaanbod voor mensen met een hersenaandoening. Daarom geven ze subsidie aan initiatieven die als doel hebben om mensen met een hersenaandoening in beweging te krijgen én houden. Dit geldt voor sport- en beweeginitiatieven in de breedste zin van het woord.

Lees meer
Kennis over subsidies en fondsen voor de sport
Nieuwe basiscursus Sport en Subsidies online: meld je aan !
17 oktober 2022

Sportprofessionals die meer willen weten over hun subsidiemogelijkheden kunnen zich vanaf nu aanmelden voor onze nieuwe basiscursus. Deze cursus is ideaal om snel inzicht te krijgen in de subsidiemogelijkheden van jouw eigen (sport) organisatie. Daardoor ben je minder afhankelijk van andere financieringsbronnen en kun jij je impact vergroten.

Lees meer
Nieuwe expertclass Sport en Subsidies voor professionals: meld je aan !
17 oktober 2022

Deze 2-daagse expertclass is bedoeld voor professionals die al enige ervaring hebben in fondsenwerving. Tijdens deze cursus krijg je handvatten, tips en inspiratie. Om de cursus direct meerwaarde te geven, gaan we aan de slag met het ontwikkelen van subsidieprojecten en de voorbereidingen van een subsidieaanvraag. 

Lees meer
BOSA 2022: nog zo'n 10 miljoen in de pot
2 december 2022

De BOSA biedt kansen voor verenigingen en stichtingen. Allerlei kosten worden voor 20% tot 30% gesubsidieerd. Wil je weten hoeveel budget er in 2022 beschikbaar is en welke wijzigingen er zijn? Van het jaarbudget van 75,5 miljoen is al ruim 65 miljoen aangevraagd of toegekend.

Lees meer
De steunmaatregelen op een rijtje
17 december 2022

Op de website van NOC*NSF vind je het laatste nieuws over de steunmaatregelen die clubs en zwembaden moeten gaan helpen om niet om te vallen door de stijgende energielasten. Inmiddels heeft het kabinet een aantal steunmaatregelen aangekondigd. We zetten ze op een rijtje.

Lees meer
Erasmus+ 2023 gepubliceerd
23 november 2022

Erasmus+ is het EU-programma op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport voor de periode 2021-2027. De Europese Commissie heeft de call gepubliceerd over het indienen van voorstellen voor Erasmus+ 2023. Nieuw is dat vanaf dit jaar ook subsidie kan worden aangevraagd voor de mobiliteit van personeel dat in de sport werkzaam is. De deadline voor het indienen van voorstellen is 23 februari (kernactie 1) of 22 maart (kernactie 2).

Lees meer
ZonMw-oproep Onderzoek Topsportevenementen
21 november 2022

ZonMw heeft een oproep in het kader van het nieuwe Programma Onderzoek Topsportevenementen gepubliceerd. Het doel van deze oproep, 'Maatschappelijke waarde van topsportevenementen', is dat er een onderzoeksnetwerk wordt gerealiseerd dat in 2023-2027 onderzoek uitvoert naar de voorwaarden waaronder internationale topsportevenementen die in Nederland worden georganiseerd maatschappelijke waarde realiseert.

Lees meer
Resultaten Erasmus+ 2022 gepubliceerd
22 september 2022

Recent zijn de toekenningen 2022 gepubliceerd van Erasmus+ Sport. Er waren ruim 1.200 aanvragen ingediend waarvan er 303 zijn gehonoreerd. Hieronder zitten 9 toekenningen (3%) met een Nederlandse hoofdaanvrager. Opvallend daarbij is dat het allemaal toekenningen zijn in het programma ‘Cooperation Partnerships’ en geen enkele toekenning in de andere programmaonderdelen.

Lees meer
Twee Europese oproepen pilotprojecten en voorbereidende acties sport
3 augustus 2022

De Europese commissie biedt financieringsmogelijkheden voor de sport. Het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA), heeft twee oproepen op het gebied van sport geopend. Het gaat om pilotprojecten en voorbereidende acties op het vlak van duurzaamheid en innovaties in de breedtesport. Deadlines zijn medio oktober.

Lees meer
Team Erasmus+ uit de startblokken
1 augustus 2022

Een goed (en tijdig) begin, is het halve werk! Onder dit motto is het ‘Erasmus+ Team’ gestart met de voorbereidingen van de Erasmus+ aanvragen van het komende seizoen. Ine, Hans en Ben staan voor jarenlange ervaring en veel toegekende projecten. Dus, heb je Europese ambities en zoek je ondersteuning van de experts van Sportsubsidie.nl? Mail info@sportsubsidie.nl en meld je dan nu al voor een oriënterend overleg.

Lees meer
Sport en bewegen voor buurten leefbaar en zorgt voor sociale cohesie. Fondsen zijn daar in geïnteresseerd
KIEM Sport open voor aanvragen
 7 juni 2022

SIA heeft de oproep 'KIEM Sport' gepubliceerd. Deze regeling stimuleert samenwerkingsverbanden voor evaluerend onderzoek tussen hogescholen of universiteiten en bijvoorbeeld gemeenten, verantwoordelijk voor sport of de openbare ruimte. Aanvragen kunnen tot en met 4 oktober worden ingediend.

Lees meer
SLIM-subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB
12 mei 2022

Het ministerie van SZW heeft vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Ook mkb-bedrijven uit de sportsector kunnen aanspraak maken op deze regeling.

Lees meer
ERASMUS+ 2022 gepubliceerd
8 december 2021

 De Europese Commissie heeft de call gepubliceerd over Erasmus+ 2022. Er is 52 miljoen euro beschikbaar voor EU-sportprojecten. De deadline voor het indienen van voorstellen is 23 maart.

Lees meer
samenwerking KNVB en Sportsubsidie.nl op vlak BOSA 
14 december 2021

Voetbalverenigingen optimaal informeren over de actuele subsidiemogelijkheden en maximaal ontzorgen bij hun aanvragen, dat is het doel van deze nieuwe samenwerking.

Lees meer
inschrijving vernieuwde cursus Fontys en Sportsubsidie.nl geopend 
1 december 2021

Om professionals in de sport inzicht te geven in hun subsidiemogelijkheden, bieden Fontys Sporthogeschool en Sportsubsidie.nl  een volledig vernieuwde cursus Sportsubsidie aan. Met meerdere opties, voor zowel de beginnende als gevorderde fondsenwerver. 

Lees meer
Nieuw whitepaper Europese financiering voor sport en bewegen
14 oktober 2021

Hoe kan de Nederlandse sportsector meer gebruik maken van de Europese subsidies? Het begint met inzicht in welke subsidies er zijn. Namens Kenniscentrum Sport & Bewegen was Ben Moonen auteur van de volledig geactualiseerde Whitepaper.

Lees meer

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’