EU en sport: monthly report juni 2019

8 juli 2019

Het EOC EU Office is de vertegenwoordiging van de Europese Olympische Comités (EOC). Iedere maand brengt het EU Office een nieuwsbrief uit met sportnieuwtjes. Lees hier de nieuwsbrief van juni.

Lees meer

winaars sbir-oproep bekend gemaakt

19 juni 2019

Op 19 juni zijn de winnaars van de SBIR ‘Milieuvriendelijke sportvelden’ bekend gemaakt. Het gaat om innovatieve producten  van zeven ondernemers die leiden tot de ontwikkeling van milieuvriendelijke sportvelden. 

Lees meer

EU en sport: monthly report mei 2019

6 juni 2019

Het EOC EU Office is de vertegenwoordiging van de Europese Olympische Comités (EOC). Iedere maand brengt het EU Office een nieuwsbrief uit met sportnieuwtjes. Lees hier de nieuwsbrief van mei.

Lees meer

Nieuwe EU-call: sport als middel voor integratie en sociale inclusie van vluchtelingen

21 mei 2019

Tot 4 juli kunnen bij de EU voorstellen ingediend worden voor sportprojecten die 'Sport inzetten als middel voor integratie en sociale inclusie van vluchtelingen'. Het subsidiebedrag voor projecten bedraagt €200.000 tot €300.000. 

Lees meer

openstelling nationale Sportinnovator prijs 2019

3 mei 2019

De Nationale Sportinnovator Prijs is op zoek naar vernieuwende ideeën in de sport. Dit jaar is het thema: ‘Van prestatie naar plezier’.  Het doel van de subsidie is om een positieve sportcultuur bij sportverenigingen te stimuleren. Je kunt je aanvraag indienen tot 2 juli 2019.

Lees meer

EU en sport: EOC Newsletter Maart 2019

2 april 2019

Lees de nieuwsbrief van maart waarin onder andere te lezen is dat het Europees Parlement de komende jaren veel meer aandacht en geld voor de sport wil vrijmaken dan tot dusverre al gedacht .

Lees meer

87 miljoen  subsidie | Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties

1 januari 2019

Vanaf 2 januari kunnen sportorganisaties  die investeren in de accommodatie of materialen subsidie aanvragen. De subsidie is 20% en kan oplopen tot 35%. Meer weten? Meld je aan voor de speeddates in oktober!

Lees meer

SBIR-subsidie voor milieuvriendelijke sportvelden

1 april 2019

Deze nieuwe  SBIR call richt zich op twee vraagstukken die in de sportsector spelen, namelijke de circulariteit van kunstgras sportvelden en het milieu vriendelijk beheren van sportvelden. 

Lees meer

EU en sport: EOC Newsletter februari 2019

20 maart 2019

Iedere maand brengt het EU Office een nieuwsbrief uit met sportnieuwtjes uit de Europese Unie. Lees hier de nieuwsbrief van februari 2019. 

Lees meer

EU-subsidies voor de sport (buiten Erasmus+)

20 februari 2019

Erasmus+/sport is hét EU-programma voor sportprojecten. Maar dat wil niet zeggen dat er geen andere subsidiemogelijkheden voor sportprojecten zijn. We laten een paar opties de revue passeren.

Lees meer

dRUK BEZOCHTE sPORT iNFODAY OVER eRASMUS+ EN SPORT

9 februari 2019

Op 5 februari vond in Brussel de Sport Infoday plaats over Erasmus+/sport, met meer dan 700 deelnemers uit heel Europa. Sportsubsidie.nl was erbij! Lees hier alle presentaties.

Lees meer

EU en sport: monthly report januari 2019

8 februari 2019

Iedere maand brengt het EU Office een nieuwsbrief uit met sportnieuwtjes uit de Europese Unie. Lees hier de nieuwsbrief van januari 2019. 

Lees meer

4 April 2019: nieuwe deadline Erasmus+/sport

24 oktober 2018

De Europese Commissie heeft de nieuwe oproep gepubliceerd voor het Programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, ook wel Erasmus+ genoemd. Erasmus+ is het enige Europese subsidieprogramma dat specifiek aandacht heeft voor sport.

Lees meer

1 november: masterclass 'Europa, sport en subsidies'

12 oktober 2018

Komend najaar bieden we voor het eerst een heuse masterclass aan over 'Europa'. Samen met Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik en Peter Barendse van Kenniscentrum Sport bieden we een breed programma. Heb je interesse? Meld je dan snel aan!

Lees meer

ZonMw-regeling voor Sport en Bewegen binnenkort open

11 oktober 2018

Naar verwachting wordt deze subsidieronde in de eerste helft van november opengesteld. In deze ronde – waarin samenwerking tussen onderzoek en praktijk centraal staat – kunnen voorstellen worden ingediend op vier thema's.

Lees meer
Sport en bewegen voor buurten leefbaar en zorgt voor sociale cohesie. Fondsen zijn daar in geïnteresseerd

Overijsselse subsidie voor sport in de openbare ruimte

10 oktober 2018

De provincie heeft de Subsidieregeling 'challenge bewegen in de openbare ruimte' gepubliceerd. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van €20.000 per aanvraag.

Lees meer
Kennis over subsidies en fondsen voor de sport

Cursusaanbod 2018: leer om succesvol subsidies en fondsen aan te vragen

26 juni 2018

Hierbij introduceren wij ons nieuwe cursusaanbod. Naast de 2-daagse cursus 'Subsidies en fondsen: kansen voor de sport' bieden we een heuse masterclass aan over 'Europa, sport en subsidies'. Interesse? Meld je snel aan!

Lees meer

Twee regelingen ontwikkeling/instandhouding sportaccommodaties en aanschaf sportmaterialen

2 augustus 2018

Er zijn twee nieuwe regelingen gepubliceerd gericht op de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. Voor 2019 is via de regelingen 237 miljoen beschikbaar.

Lees meer

EU en sport: monthly reports juni en juli

1 augustus 2018

Het EOC EU Office is de vertegenwoordiging van de Europese Olympische Comités (EOC). Iedere maand brengt het EU Office een nieuwsbrief uit met sportnieuwtjes. Via deze website brengen we deze onder jullie aandacht. 

Lees meer

Subsidie voor projecten gericht op sportblessurepreventie

31 juli 2018

Eind dit jaar starten zes nieuwe projecten die zich richten op het voorkomen van sportblessures. De projecten worden gefinancierd uit de tweede en laatste open subsidieronde van het ZonMw-programma Sportblessurepreventie.

Lees meer

Laatste ronde Sportimpuls: 145 projecten in de startblokken

8 juli 2018

Gisteren hebben 145 sportaanbieders te horen gekregen dat hun Sportimouls-aanvraag is gehonoreerd (65% van de 223 aanvragers). Op 1 september 2018 klinkt het startschot voor de toegekende projecten die hun uiterste best gaan doen om mensen in beweging te krijgen.

Lees meer

Sportakkoord: ambities en verruimde budgetten

2 juli 2018

Op 29 juni is het Nationale Sportakkoord getekend. De komende jaren zullen in het teken staan van de verdere uitrol van dit akkoord. Goed dus om je nu al te oriënteren op de plannen en de (verruimde!) budgetten voor de sport.

Lees meer

Monthly Report (mei 2018) van EOC EU Office

5 juni 2018

Het EOC EU Office brengt iedere maand een nieuwsbrief uit met de laatste sportnieuwtjes uit Europa. Via deze website brengen we deze onder de aandacht van de sportsector. Want kansen te over...

Lees meer

Verdubbeling budget Erasmus-programma voorgesteld

1 juni 2018

Voor de volgende langetermijnbegroting van de EU heeft de Europese Commissie voorgesteld om het Erasmus-programma te verdubbelen tot € 30 miljard. Dat zou betekenen dat er ruim een half miljard voor de sport beschikbaar komt.

Lees meer

Twee nieuwe ZonMw-oproepen voor Sport en Bewegen op komst

29 mei 2018

ZonMw meldt dat in het najaar van 2018 naar alle waarschijnlijkheid twee nieuwe subsidieoproepen zullen worden geopend binnen het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017-2020.

Lees meer

Nieuwe subsidieregeling voor sportverenigingen in 2019

23 mei 2018

De verwachting is dat het ministerie van VWS in juli 2018 een nieuwe subsidieregeling zal publiceren, specifiek gericht op investeringen in sportaccommodaties. Het subsidiebudget voor verenigingen is 87 miljoen euro. Voor gemeenten is 153 miljoen euro beschikbaar.

Lees meer

Nieuwe Linkedin-groep: europa en sport

14 mei 2018

 Europa wordt steeds belangrijker. Ook voor de sport .Onze verwachting is dat de komende begrotingsperiode (2021 t/m 2027) de Europese sportmogelijkheden alleen maar groter worden.
Voor diegenen die bij willen blijven over 'Europa' is er een nieuwe groep: Europa en Sport.

Lees meer

sportimpuls 2018 levert 223 aanvragen op

28 februari 2018

ZonMw heeft bekendgemaakt dat van de 223 ingediende aanvragen er 88 aanvragen Sportimpuls Regulier, 93 voor Jeugd in Lage Inkomensbuurten en 42 voor Kinderen Sportief op Gewicht waren. Opvallend volgens ZonMw is dat het aantal reguliere aanvragen...

Lees meer

Extra budget subsidie verduurzaming sportclubs

20 februari 2018

Het voor 2018 beschikbare budget voor de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) is met € 2 miljoen verhoogd tot € 8 miljoen. Dat meldt RVO, die onlangs al had aangekondigd extra budget te willen vrijmaken voor de regeling. 

Lees meer

nederland maakt relatief weinig gebruik van Erasmus+/sport

15februari 2018

Kenniscentrum Sport heeft recent een overzicht gepubliceerd van Europese subsidies voor de  sport, inclusief de data wanneer ‘calls’ sluiten. Bekijk het overzicht met een verwijzing naar de belangrijkste subsidies, voorbeelden van Nederlandse projecten, tips, etc.

Lees meer

Noord-Brabant publiceert nieuwe subsidieregeling Sport

9 december 2017

Doel van de nieuwe regeling, opvolger van de Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2013-2016, is het versterken van de sportinfrastructuur in de provincie Noord-Brabant. 

Lees meer

2e ronde Sportblessurepreventie begin 2018 open

7 november 2017

ZonMw meldt dat de tweede subsidieronde van het programma in januari 2018 open gaat. In totaal is er voor deze ronde € 1,4 miljoen beschikbaar. 

Lees meer

Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017 fors overvraagd

5 november 2017

ZonMw heeft in de onlangs gesloten subsidieronde 2017 in totaal negentien aanvragen ontvangen. Het budget is daarmee ruim vier keer overschreden.

Lees meer

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’