Sportsubsidie.nl

Twee EU-oproepen voorbereidende acties op het gebied van sport

De Europese Commissie heeft twee oproepen gepubliceerd voor voorbereidende acties op het gebied van sport. De nieuwe calls hebben betrekking op duurzaamheid en integratie. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 17 oktober 2023.

Sport for People and Planet
De eerste oproep, 'Sport for People and Planet - a new approach on sustainability through sport in Europe', is gericht op voorbeelden van inspirerend gedrag op basisniveau dat kan worden vermenigvuldigd, en op methoden om burgers en sportbelanghebbenden in gemeenschappen te betrekken bij co-creatie en samenwerking aan duurzame sportpraktijken. Er is een budget van € 1.428.465 beschikbaar.

Zie voor de oproep: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2023-people-planet

Sport Support - emergency sport actions for youth
De tweede oproep, 'Pilot Project - Sport Support - emergency sport actions for youth', is gericht op het ondersteunen van projecten gericht op het stimuleren van de integratie van kinderen en jongeren in de gemeenschap. Door hun mentale welzijn te verbeteren door sportsessies bij te wonen, zullen deze personen uiteindelijk klaar zijn om zich aan te passen aan hun nieuwe omgeving. Sportactiviteiten zullen de interactie met de gastgemeenschap bevorderen en de integratie in het onderwijssysteem en de arbeidsmarkt vergemakkelijken.

Om de beste resultaten te bereiken, moeten de activiteiten op lokaal basisniveau worden georganiseerd, voornamelijk via sportclubs, waarbij slechts één land betrokken is, aangezien het gemakkelijker is om op integratiebehoeften in te spelen door activiteiten op lokaal niveau uit te voeren. De belangrijkste begunstigden zijn kinderen en jongeren die getroffen zijn door humanitaire crises en massale migratieprocessen in de context van oorlog. Voor deze oproep is een budget van € 1.947.953 beschikbaar.

Zie voor de oproep: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2023-emergency-youth

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’