Sportsubsidie.nl

Erasmus+ sport 2023: een recordaantal van 1.500 voorstellen

Tot 22 maart 2023 konden aanvragen ingediend worden in het kader van Erasmus+ Sport. Daar is massaal gebruik van gemaakt. Er is een recordaantal van 1.500 aanvragen ingediend. Een stijging van 17% ten opzichte van 2022. Het wordt dit jaar dus extra spannend voor de aanvragers, nu er meer concurrentie is dan ooit. Ook Sportsubsidie.nl heeft drie aanvragen in de pijpleiding.

Erasmus+ Sport financiert projecten die deelname aan sport, bewegen en vrijwilligersactiviteiten bevorderen. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Uitvoerend Agentschap van het Europees Onderwijs en cultuur (EACEA).

Binnen Erasmus+ zijn verschillende programma’s te onderscheiden. Met deze oproep zal de Europese Unie naar verwachting ongeveer 348 projecten financieren voor een totaal budget van € 59 miljoen. Getalsmatig is de gemiddelde kans op succes dus zo’n 23%. De 1.500 ingediende aanvragen worden als volgt rondgedeeld.

  • samenwerkingspartnerschappen op het gebied van sport: 723 (verwacht aantal toekenningen: 125, 17%)
  • kleinschalige samenwerkingspartnerschappen: 600 (verwacht aantal toekenningen: 22, 33%)
  • Europese sportevenementen zonder winstoogmerk: 112 (verwacht aantal toekenningen: 18, 16%)
  • capaciteitsopbouw op het gebied van sport: 63 (verwacht aantal toekenningen: 5, 8%)
  • grootschalige Europese sportevenementen zonder winstoogmerk: 2 (verwacht aantal toekenningen: 1, 50%)

Volgende stappen
De voorstellen worden indicatief geëvalueerd tussen maart en augustus 2023. Aanvragers worden eind september 2023 op de hoogte gebracht van de resultaten.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’