Sportsubsidie.nl

ZonMw-OPROEP EXPERIMENTEN LIVING LABS SPORT EN BEWEGEN

ZonMw heeft een nieuwe oproep in het kader van het Programma Living Labs Sport en Bewegen gepubliceerd. Het doel van deze oproep, 'Experimenten living labs sport en bewegen', is een experiment uit te voeren. Hiervoor moet het living lab voortborduren op het opgebouwde lokale netwerk en op de wensen en behoeften van eindgebruikers die al in kaart zijn gebracht.

Deze oproep is bestemd voor bestaande living labs sport en bewegen die zich primair richten op:

  • het meer mensen in beweging brengen die nu nog te weinig bewegen; en/of
  • het vergroten van de sport- en beweegdeelname van volwassenen met een lage sociaal economische positie.

Om in aanmerking te komen moeten bij het experiment (systeem)belemmeringen om (meer) te gaan sporten en bewegen moeten worden weggenomen. Het experiment moet leiden tot een duurzame lokale oplossing om de sport en beweegdeelname te vergroten.

Het totale beschikbare budget in deze subsidieronde is € 500.000. De subsidie bedraagt maximaal € 22.500 per experiment. Aanvragen kunnen tot en met 19 november 2024 worden ingediend via MijnZonMw. Aanvragen worden op volgorde van ontvangst behandeld. Als het totale subsidiebudget is uitgeput voordat de sluitingsdatum is bereikt, sluit de oproep.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’