Sportsubsidie.nl

ZonMw kondigt eerste oproepen 'MOOI in Beweging' aan

ZonMw gaat begin september 2023 drie oproepen publiceren binnen de eerste subsidieronde van het programma MOOI in Beweging. In deze nu aangekondigde eerste ronde komt subsidie beschikbaar voor onderzoeks- en innovatieprojecten voor 3 van de 6 zogenaamde ‘wicked problems’.

Mooi in Beweging wil een beweging naar missie gedreven onderzoek en innovatie in sport en bewegen in gang brengen. Het doel is om met innovaties en (nieuwe) kennis uit onderzoek bij te dragen aan oplossingen voor vragen en uitdagingen die al jaren bestaan maar die toch steeds blijven voortslepen. De komende oproep betreft de volgende onderwerpen:

  • wicked problem 2: Meer en beter bewegen van het jonge kind (0-6 jaar);
  • wicked problem 4: Veilige sportomgeving voor (jeugdige) topsporters;
  • wicked problem 5 en wicked problem 6: Professionalisering van sportaanbieders.

Begin 2024 volgt dan een tweede ronde waarin onder andere aanvragen kunnen worden ingediend gericht op het vergroten van sport- en beweegdeelname van mensen in aandachtswijken (wicked problem 1), de samenwerking tussen sport en zorg (wicked problem 3), de inspirerende en verbindende effecten van topsport (wicked problem 4), de exploitatie en benutting van sportaccommodaties (wicked problem 5) en de betaalbaarheid van sport op individueel niveau (wicked problem 6).

ZonMw is voor beide subsidierondes op zoek naar grotere samenwerkingsverbanden waarin alle partijen uit de quadruple helix (sport, bedrijfsleven, eindgebruiker, overheid en wetenschap) vertegenwoordigd zijn. Zij vragen samen subsidie aan.

Matchmakingsbijeenkomst
Ten behoeve van de oproepen organiseert ZonMw op 7 september 2023 van 9.30 tot 13.30 uur een matchmakingsbijeenkomst in De Fabrique te Maarssen. Eén van de doelen van deze bijeenkomst is het realiseren van samenwerking/verbinding tussen verschillende relevante partijen, die vervolgens gezamenlijk een aanvraag kunnen uitwerken en indienen voor één van de oproepen. Tijdens de bijeenkomst krijgen deelnemers de gelegenheid om zichzelf te introduceren en aan te geven wat ze kunnen bijdragen aan een consortium.

Daarnaast biedt de bijeenkomst de mogelijkheid om aan te sluiten bij een community rondom de zes wicked problems, om samen met diverse partijen uit de quadruple helix verder te kunnen bouwen op de strategische plannen die door de wicked problem crews zijn gemaakt.

Subsidieonderzoek door Sportsubsidie.nl
Wij zijn in een eerdere fase al betrokken bij Mooi in Beweging. In opdracht van ZonMw heeft Sportsubsidie.nl een subsidieonderzoek gedaan om in kaart te brengen welke subsidiemogelijkheden er zijn voor het aanpakken voor de verschillende wicked problems.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de oproepen en de matchmakingsbijeenkomst op: https://www.zonmw.nl/nl/nieuws/vooraankondiging-subsidieoproepen-mooi-beweging

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’