Sportsubsidie.nl

Sportsubsidie.nl gelooft in de kracht van sport voor de samenleving. En Sportsubsidie.nl ontzorgt. En u behaalt het maximale resultaat op uw subsidieaanvragen. Onze specialisten begeleiden u graag bij het ontwikkelen van maatschappelijke en innovatieve projecten en uw fondsenwerving. Ze kennen de sportsector en spreken de taal van onze opdrachtgevers.

We onderscheiden daarbij diverse diensten. Van incidenteel subsidieonderzoek tot en met het structureel begeleiden bij uw subsidievraagstukken. Hieronder leest u wat wij zoal voor u kunnen betekenen. En met welke partners we samenwerken om de Nederlandse sportsector te versterken.

Team van specialisten

We stellen ons adviesteam graag aan u voor. Ine, Eva, Boudewijn, Hans en Ben zijn specialisten op het vlak van sport en subsidies en helpen verenigingen, gemeenten en sportorganisaties om hun ambities te realiseren, door op basis van 'no cure, no pay' subsidies en fondsen aan te vragen. 

Subsidieonderzoek

Wilt u snel inzicht in de subsidiekans voor uw project? Daar is het subsidieonderzoek voor. Niet alleen weet u welke subsidies en fondsen voor u interessant zijn, u weet ook hoe u uw project n├│g sterker kunt maken.

Lees meer
Fondsenwerving is teamwork. Een goed sportproject vraagt samenwerking
Subsidie- en fondsenwerving

Samen ontwikkelen we uw ambitie tot een sterk project. Wij schrijven uw projectplan en dienen uw aanvragen in. Zodat u maximaal gebruik maakt van de beschikbare middelen. Bij 'no cure, no pay' betaalt u ons alleen als u concrete toezeggingen op zak heeft.

Lees meer
Themabijeenkomsten en (online) webinars over subsidies en fondsen

Veel verenigingen willen maatschappelijk actief zijn of verduurzamen, maar hebben onvoldoende middelen. In deze tijden is het best lastig om verenigingen snel en adequaat te informeren over mogelijke kansen. Een webinar is de ideale oplossing om clubs snel, gemakkelijk en goed te informeren.

Lees meer
Subsidies en fondsen voor sport en participatie
subsidieabonnement

Wilt u continue op de hoogte blijven van uw subsidiekansen? Dan is het abonnement iets voor u. Wij volgen de relevante ontwikkelingen en informeren u periodiek. Omdat wij uw organisatie steeds beter leren kennen, kunnen we ook steeds beter aanvragen voor u doen.

Lees meer
Kennis over subsidies en fondsen voor de sport
deskundigheidsbevordering

Wij dragen onze kennis en ervaring graag over. Voor geïnteresseerden die kennis willen vergaren over het 'subsidievak' verzorgen we regelmatig cursussen en trainingen. Voor gemeenten en sportbonden verzorgen we workshops en themabijeenkomsten.

Lees meer
Strategie- en organisatieadvies

Maximaal uw subsidiekansen benutten, betekent iets voor uw strategie, organisatie en uw mensen. We scannen uw beleid en organisatie en de netwerken waarin u opereert. Op basis daarvan brengen we advies uit dat ertoe moeten leiden dat uw organisatie in staat is om de subsidiekansen te grijpen.

Lees meer
Partner:
Kenniscentrum sport en bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen richt zich op het verzamelen en verspreiden van kennis over mogelijkheden van Europese programma’s. Sportsubsidie.nl zet zich in voor het promoten van Europese subsidiemogeljkheden voor de Nederlandse sportsector. Sportsubsidie.nl draagt bij aan de ‘Europese’ activiteiten van het Kenniscentrum.  Over en weer wordt kennis gedeeld, zodat de Nederlandse sector sport en bewegen nog beter wordt bediend richting ‘Brussel’.

Lees meer
Partner:
Huis voor de sport limburg

Huis voor de Sport Limburg en Sportsubsidie.nl werken vanaf 14 september intensief samen. Doel is om Limburgse sportverenigingen en maatschappelijke organisaties nóg beter te kunnen helpen bij het verkrijgen van subsidies voor hun projectplannen.Sportsubsidie.nl heeft veel ervaring op het gebied van sport in relatie tot het verkrijgen van subsidies. Huis voor de Sport Limburg is expert in het schrijven van projectplannen.

Lees meer
Partner:
maatschappelijk financieren

Vanuit een gezamenlijke drive werken Maatschappelijk Financeren en Sportsubsidie samen, namelijk het realiseren van de ambities van hun klanten en het versterken van de Nederlandse sportsector. Het motto van Maatschappelijk Financieren is niet voor niets Meer realiseren met minder geld van de overheid. Dat is voor ons de sport.''. 

Lees meer

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’