Sportsubsidie.nl

Sportsubsidie.nl is het enige subsidiebureau in Nederland dat zich heeft gespecialiseerd in de sport- en vrijetijdssector. Met ons netwerk van specialisten in sport en subsidies ondersteunen wij opdrachtgevers bij het vinden en benutten van subsidiebronnen. We koppelen onze expertise aan uw ambities. Een winnende combinatie.

Door kennis over sport en sportbeleid te koppelen aan kennis over subsidies en fondsen, worden de subsidiekansen van opdrachtgevers optimaal benut. Onze uitdaging is om uw projecten te koppelen aan één van de duizenden regelingen die Nederland en Europa rijk zijn. Sportsubsidie.nl kent de weg in subsidieland en kan het hele traject, van initiatief tot realisatie, verzorgen.

laatste nieuws

Gratis telefonisch spreekuur voor de sport: Tegemoetkoming schade COVID-19

31 maart 2020

De overheid stelt een tegemoetkoming van €4.000 beschikbaar, ook voor sportscholen, dansscholen en sportaccommodaties die zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rondom het coronavirus (COVID-19). Om de sport hierin te adviseren, stelt Sportsubsidie.nl een gratis spreekuur in voor sportorganisaties. 

Lees meer

Kenniscentrum en Sportsubsidie.nl maken Europese subsidies voor sport steeds beter bereikbaar

6 maart 2020

Kenniscentrum Sport en Bewegen en Sportsubsidie.nl werken samen bij het verzamelen en verspreiden van kennis over Europese subsidieprogramma’s, zodat de Nederlandse sector sport en bewegen nog beter wordt bediend richting ‘Brussel’. 

Lees meer

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’