Sportsubsidie.nl

Sportsubsidie.nl is het enige subsidiebureau in Nederland dat zich heeft gespecialiseerd in de sport- en vrijetijdssector. Met ons netwerk van specialisten in sport en subsidies ondersteunen wij opdrachtgevers bij het vinden en benutten van subsidiebronnen. We koppelen onze expertise aan uw ambities. Een winnende combinatie.

Door kennis over sport en sportbeleid te koppelen aan kennis over subsidies en fondsen, worden de subsidiekansen van opdrachtgevers optimaal benut. Onze uitdaging is om uw projecten te koppelen aan één van de duizenden regelingen die Nederland en Europa rijk zijn. Sportsubsidie.nl kent de weg in subsidieland en kan het hele traject, van initiatief tot realisatie, verzorgen.

laatste nieuws

HUIS VOOR DE SPORT LIMBURG EN SPORTSUBSIDIE.NL GAAN SAMENWERKEN

14 september 2020

Huis voor de Sport Limburg en Sportsubsidie.nl werken vanaf 14 september intensief samen. Doel is om Limburgse sportverenigingen en maatschappelijke organisaties nóg beter te kunnen helpen bij het verkrijgen van subsidies voor hun projectplannen.

Lees meer

NIEUWE REGELING VOOR VERHUURDERS SPORTACCOMMODATIES OPEN

9 september 2020

De regeling Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties aan amateursportorganisaties, die de huursom tussen 1 maart en 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden. 

Lees meer

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’