Sportsubsidie.nl

Sportsubsidie.nl is het enige subsidiebureau in Nederland dat zich heeft gespecialiseerd in de sport- en vrijetijdssector. Met ons netwerk van specialisten in sport en subsidies ondersteunen wij opdrachtgevers bij het vinden en benutten van subsidiebronnen. We koppelen onze expertise aan uw ambities. Een winnende combinatie.

Door kennis over sport en sportbeleid te koppelen aan kennis over subsidies en fondsen, worden de subsidiekansen van opdrachtgevers optimaal benut. Onze uitdaging is om uw projecten te koppelen aan één van de duizenden regelingen die Nederland en Europa rijk zijn. Sportsubsidie.nl kent de weg in subsidieland en kan het hele traject, van initiatief tot realisatie, verzorgen.

laatste nieuws

BOSA 2020: opnieuw 87 miljoen  subsidie  voor Sportaccommodaties en -materialen

2 januari 2020

Vanaf 1 januari is er weer nieuw budget beschikbaar voor BOSA-subsidie. Verenigingen en stichtingen die investeren in de accommodatie of materialen kunnen subsidie aanvragen. 

Lees meer

Resultaten 2019 van Europese call Erasmus+ bekend

1 oktober 2019

Afgelopen april zijn er bij De EU 766 Europese subsidieaanvragen ingediend bij het Erasmus + programma (call 2019). Hiervan zijn 260 aanvragen (26,9%) toegekend. Nederland speelt een bescheiden rol. 

Lees meer

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’