Sportsubsidie.nl

Sportsubsidie.nl is het enige subsidiebureau in Nederland dat zich heeft gespecialiseerd in de sport- en vrijetijdssector. Met ons netwerk van specialisten in sport en subsidies ondersteunen wij opdrachtgevers bij het vinden en benutten van subsidiebronnen. We koppelen onze expertise aan uw ambities. Een winnende combinatie.

Door kennis over sport en sportbeleid te koppelen aan kennis over subsidies en fondsen, worden de subsidiekansen van opdrachtgevers optimaal benut. Onze uitdaging is om uw projecten te koppelen aan één van de duizenden regelingen die Nederland en Europa rijk zijn. Sportsubsidie.nl kent de weg in subsidieland en kan het hele traject, van initiatief tot realisatie, verzorgen.

laatste nieuws

Kennis over subsidies en fondsen voor de sport

CURSUSAANBOD 2020: LEER OM SUCCESVOL SUBSIDIES EN FONDSEN AAN TE VRAGEN

1 februari 2020

Hierbij introduceren wij onze nieuwe 2-daagse cursus 'Subsidies en fondsen: kansen voor de sport'. Leer hoe je inzicht krijgt in subsidies en hoe deze te benutten. Interesse? Meld je snel aan! 

Lees meer

BOSA 2020: opnieuw 87 miljoen  subsidie  voor Sportaccommodaties en -materialen

2 januari 2020

Vanaf 1 januari is er weer nieuw budget beschikbaar voor BOSA-subsidie. Verenigingen en stichtingen die investeren in de accommodatie of materialen kunnen subsidie aanvragen. 

Lees meer

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’