Sportsubsidie.nl

Sportsubsidie.nl is het enige subsidiebureau in Nederland dat zich heeft gespecialiseerd in de sport- en vrijetijdssector. Met ons netwerk van specialisten in sport en subsidies ondersteunen wij opdrachtgevers bij het vinden en benutten van subsidiebronnen. We koppelen onze expertise aan uw ambities. Een winnende combinatie.

Door kennis over sport en sportbeleid te koppelen aan kennis over subsidies en fondsen, worden de subsidiekansen van opdrachtgevers optimaal benut. Onze uitdaging is om uw projecten te koppelen aan één van de duizenden regelingen die Nederland en Europa rijk zijn. Sportsubsidie.nl kent de weg in subsidieland en kan het hele traject, van initiatief tot realisatie, verzorgen.

laatste nieuws

KABINET TREKT 60 MILJOEN EURO EXTRA CORONA-STEUN UIT VOOR SPORTCLUBS

28 oktober 2020

Om de financiële schade die sportverenigingen door corona hebben geleden, te compenseren, stelt het kabinet 60 miljoen euro beschikbaar. Het sport-specifieke pakket wordt  aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december.

Lees meer

DUBBEL EUROPEES SUCCES MET SMARTPOOL EN FOOTLAB

27 oktober 2020

Recent hebben twee mooie projecten een EU-subsidie mogen ontvangen. Het gaat om  SmartPool van de Europese Pool Federatie EPBF en het project Voetlab van de KNVB. Sportsubsidie.nl is trots een bijdrage geleverd te hebben aan deze succesvolle aanvragen.

Lees meer

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’