Sportsubsidie.nl

Sportsubsidie.nl is het enige subsidiebureau in Nederland dat zich heeft gespecialiseerd in de sport- en vrijetijdssector. Met ons netwerk van specialisten in sport en subsidies ondersteunen wij opdrachtgevers bij het ontwikkelen van maatschappelijke en innovatieve projecten. We maken projecten mogelijk door passende subsidies en fondsen te vinden en te benutten. We koppelen onze expertise aan uw ambities. Een winnende combinatie.

De maatschappelijke impact van sport kan heel groot zijn. Sport draagt ertoe bij dat Nederland een stukje mooier, leefbaar, gezonder en sportiever is. Door kennis over sport en sportbeleid te koppelen aan kennis over subsidies en fondsen, worden de subsidiekansen van opdrachtgevers optimaal benut. Onze uitdaging is om uw projecten te koppelen aan één van de duizenden regelingen die Nederland en Europa rijk zijn. Sportsubsidie.nl kent de weg in subsidieland en kan het hele traject, van initiatief tot realisatie, verzorgen.

laatste nieuws

BOSA
BOSA-budget 2024 wordt met € 32,5 miljoen verhoogd
4 juni 2024

Vandaag, dinsdag 4 juni, is er een Kamerdebat geweest over de BOSA. Aanleiding was de voortijdige budgetuitputting 2024 waardoor honderden vereniging gedupeerd dreigen te worden.  Minister Helder van VWS heeft laten weten dat er dit jaar € 32,5 miljoen extra budget beschikbaar komt voor de BOSA.

Lees meer
EU Pilots 2023
Twee EU-oproepen voorbereidende acties op het gebied van sport
27 juli 2023

De Europese Commissie heeft twee oproepen gepubliceerd voor voorbereidende acties op het gebied van sport. Aanvragen in het kader van beide oproepen kunnen worden ingediend tot en met 17 oktober 2023.

Lees meer

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’