Sportsubsidie.nl

Sportsubsidie.nl is het enige subsidiebureau in Nederland dat zich heeft gespecialiseerd in de sport- en vrijetijdssector. Met ons netwerk van specialisten in sport en subsidies ondersteunen wij opdrachtgevers bij het vinden en benutten van subsidiebronnen. We koppelen onze expertise aan uw ambities. Een winnende combinatie.

Door kennis over sport en sportbeleid te koppelen aan kennis over subsidies en fondsen, worden de subsidiekansen van opdrachtgevers optimaal benut. Onze uitdaging is om uw projecten te koppelen aan één van de duizenden regelingen die Nederland en Europa rijk zijn. Sportsubsidie.nl kent de weg in subsidieland en kan het hele traject, van initiatief tot realisatie, verzorgen.

laatste nieuws

NIEUWE TASO EN TVS OPEN TOT  EN MET 30 MEI 2022

2 mei 2022

De  compensatieregelingen TASO en TVS voor de amateursport zijn weer geopend. Tot en met 30 mei 2022 kunnen aanvragen worden ingediend. De nieuwe regelingen hebben betrekking op geleden schade door COVID-19 in de periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022. 

Lees meer

Nieuw whitepaper Europese financiering voor sport en bewegen

14 oktober 2021

Hoe kan de Nederlandse sport  meer gebruik maken van de Europese subsidies? Het begint met inzicht in welke subsidies er zijn. Namens Kenniscentrum Sport & Bewegen schreef Ben Moonen het nieuwe en volledig geactualiseerde Whitepaper.

Lees meer

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’