Sportsubsidie.nl

kamervragen over de BOSA-regeling 2024

Op 29 september heeft minister Helder van VWS de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorgenomen publicatie van de herziene subsidieregeling BOSA. Vanuit zeven politieke partijen zijn daarover schriftelijke kamervragen gesteld. Bij brief van 23 oktober 2023 zijn de vragen door de minister beantwoord. 

Sportsubsidie.nl heeft eerder al haar zorgen geuit over de nieuwe regeling. Zie daarvoor dit nieuwsbericht. Goed om te lezen dat onze zorgen door de Tweede Kamer zijn gehoord en worden gedeeld. HIER vind je de brief met alle kamervragen en antwoorden van de minister.

Enkele opvallende punten uit de antwoorden van de minister:

  • Het budget 2023 worden verhoogd van 77 miljoen naar 79,6 miljoen. Daarmee is er dus iets meer ruimte voor subsidietoekenningen in 2023. Toch zal het budget waarschijnlijk ergens rond 1 november uitgeput raken. Aanvragen die dan nog in behandeling zijn, worden opgeschort en alsnog in 2024 behandeld (op basis van de regeling 2023).

  • Een belangrijke zorg van Sportsubsidie.nl is dat ook in 2024 het budget voortijdig uitgeput zal raken. Het subsidieplafond 2024 is € 79,5 miljoen. De ministerie ziet geen mogelijkheden het subsidieplafond te verhogen en laat een besluit hierover over aan het volgende kabinet.

  • Een belangrijke wijziging in de herziene conceptregeling betreft het begrip amateursportorganisatie. Nieuw is dat als de organisatie zelf amateursport aanbiedt, de stichting of vereniging moet zijn aangesloten bij een sportbond die op de ledenlijst van NOC*NSF staat of moet zijn aangesloten bij een van de deelnemende organisaties van het POS. In de sport zijn er veel beheersstichtingen die niet aan die voorwaarde voldoen. In de conceptregeling werd daarvoor opgenomen dat als een organisatie een sportaccommodatie aanbiedt, de locatie van de accommodatie in het omgevingsplan de enkelbestemming ‘sport’ moet hebben én dat de accommodatie ter beschikking moet worden gesteld aan amateursportorganisaties die voldoen aan de eerste voorwaarde. De minister erkent dat de voorwaarde ‘enkelbestemming sport’ mogelijk ongewenste effecten heeft en bezint zich op een andere oplossing. 

We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen en informeren betrokkenen waar mogelijk. Dat doen we onder andere door het geven van gratis webinars over de nieuwe BOSA-regeling. Interesse? Meld je dat snel HIER aan.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’