Sportsubsidie.nl

Van der Sar – Sport en beweegsubsidie

De Hersenstichting maakt zich sterk voor een inclusief sport- en beweegaanbod voor mensen met een hersenaandoening. Daarom geven ze subsidie aan initiatieven die als doel hebben om mensen met een hersenaandoening in beweging te krijgen én houden. Dit geldt voor sport- en beweeginitiatieven in de breedste zin van het woord.

Bewegen is voor mensen met een hersenaandoening van belang. Het heeft positieve effecten op de gezondheid – zowel fysiek als mentaal – en het helpt om herstel te bevorderen. Daarnaast heeft sport en beweging ook een positieve invloed op de sociale contacten van mensen. Door te sporten raken mensen meer betrokken bij de samenleving en neemt het welzijn toe.  

Ondanks deze voordelen is het voor mensen met een hersenaandoening niet vanzelfsprekend om te sporten of bewegen. De vele prikkels door drukte en geluid maken de drempel om te gaan sporten hoog of ze vinden niet de juiste begeleiding. De Hersenstichting wil daarom een groter aanbod van passend en/of prikkelvriendelijk sporten en bewegen stimuleren door middel van deze subsidie. 

Wie kan subsidie aanvragen?
Sportverenigingen, stichtingen, sportscholen, zwembaden, bedrijven en patiëntgroepen of -platforms die zich inzetten voor het in beweging krijgen én houden van mensen met een hersenaandoening kunnen een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage van de Hersenstichting. Het kan hierbij gaan om het vernieuwen, versterken en/of verbeteren van het aanbod of het opzetten van nieuw sportaanbod. De aanvrager(s) kunnen ook meerdere organisaties zijn die hun krachten willen bundelen om meer impact te genereren. 

Deadline
Tot en met 10 mei 2023 kan er een aanvraag worden ingediend voor een financiële bijdrage van de Hersenstichting

Klik HIER voor meer informatie.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’