Sportsubsidie.nl

nieuwe Oproepen sportinnovator 

ZonMw heeft drie nieuwe calls gepubliceerd. Sinds 1 december is de inschrijving voor de 'Nationale Sportinnovator Prijs 2021' geopend. Daarnaast kunnen voorstellen in het kader van de Challenge 'Sportinnovator live: Topsportevents die meer Nederlanders bereiken en inspireren' worden ingediend. Tenslotte is sinds 10 november de Challenge 'Circulaire sportmaterialen' geopend.

Sportinnovator Prijs 2021 - Toekomstbestendige sportaanbieders
Op 1 december, opende de inschrijving voor de Nationale Sportinnovator Prijs (NSP) 2021. Dit jaar is het doel van de NSP het opschalen van innovatieve diensten of producten die Sportaanbieders toekomstbestendiger maken. Tot uiterlijk 1 februari 2022 kunnen innovaties worden aangemeld om in aanmerking te komen voor de Nationale Sportinnovator Prijs.

Toekomstbestendige sportaanbieders zijn professioneel georganiseerd en financieel gezond. Het zijn sportverenigingen of ondernemende sportaanbieders die antwoord hebben op toenemende vergrijzing, individualisering en digitalisering. Ze werken waar nodig en mogelijk samen om aan de veranderende, toekomstige vraag te voldoen. We zijn opzoek naar vernieuwende initiatieven over bijvoorbeeld het besturen van sportclubs, het binden van leden/klanten of nieuwe lidmaatschapsvormen die lokaal succesvol zijn en willen opschalen.

Er kan voor de NSP een maximaal bedrag van 50.000 euro worden aangevraagd. Minimaal 30% van het projectbudget moet bestaan uit een eigen bijdrage en/of cofinanciering van partners. 

Lees HIER verder. 

Challenge Sportinnovator live: Topsportevents die meer Nederlanders bereiken en inspireren
Nederland is succesvol in het organiseren van topsportevenementen. Ze zijn goed georganiseerd en leveren prachtige sportprestaties op. Toch lukt het maar beperkt om, uitgezonderd de Olympische spelen en het mannenvoetbal en de Formule 1, die evenementen door laten te dringen tot in alle straten en huiskamers van Nederland. Het bereiken en inspireren van mensen in heel Nederland vraagt een gerichte aanpak en wordt ook niet vanzelf door bedrijfsleven of media opgepakt. Daarbij ligt er een extra uitdaging wat betreft de zichtbaarheid van minder bekende sporten en van topsporters met een beperking. Heb jij een concreet idee of deeloplossing om meer mensen te bereiken en inspireren met onze topsportevenementen, maak dan een voorstel! Dien dit uiterlijk 8 februari 2022 bj ZonMw in en maak kans op ontwikkelbudget vanuit Sportinnovator.

Lees HIER verder.

Challenge Circulaire sportmaterialen
Op 10 november 2021 lanceerde Sportinnovator een nieuwe challenge: Circulaire sportmaterialen. Het doel? Het ontwikkelen van circulaire producten op het gebied van sport om zodoende nadelige effecten op het klimaat en het milieu te beperken of voorkomen. Iedere ondernemer (in spe) kan zich inschrijven en daarmee kans maken op een kosteloze deelname aan de CIRCO track en een ontwikkelbudget van maximaal €25.000. 

Lees HIER verder.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’