Sportsubsidie.nl

Sportprofessionals die begrijpen hoe groot de maatschappelijke impact van sport en bewegen is, zijn ook in staat om subsidies en fondsen binnen te halen. Veel professionals in de sport zijn iedere dag bezig om Nederland sportiever, innovatiever, weerbaarder en leefbaarder te maken. Sport en bewegen draagt ertoe bij dat Nederland een leukere plek is om te leven, te wonen en te werken, ook voor mensen die het wat moeilijker hebben. Wist je dat de kans dan ook groot is dat je in aanmerking komt voor allerlei subsidies en fondsen?

Wij dragen onze kennis en ervaring graag over. Voor geïnteresseerden die kennis willen vergaren over het 'subsidievak' verzorgen we regelmatig cursussen en trainingen. Voor gemeenten en sportbonden verzorgen we regelmatig workshops en themabijeenkomsten. De deelnemers kijken door een 'subsidiebril' naar hun eigen projecten en kennen de belangrijkste verstrekkers en regelingen.

BASISCURSUS EN EXPERTCLASS: 
Subsidies en fondsen: kansen voor de sport
Sportsubsidie.nl kan de cursus op meerdere locaties aanbieden. De basiscursus is ideaal om inzicht te krijgen in de subsidiemogelijkheden van jouw eigen organisatie. Bovendien ga je aan de slag met een eigen subsidiestrategie en -aanvraag. 

Voor professionals met al enige achtergrond in subsidie- en fondsenwerving bieden we de 2-daagse Expertclass aan. Tijdens deze cursus krijg je handvatten, tips en inspiratie. Om de cursus direct meerwaarde te geven, gaan we aan de slag met het ontwikkelen van subsidieprojecten en de voorbereidingen van een subsidieaanvraag. Op dit moment zijn er geen concrete cursussen ingepland.

Incompany?
Neem contact met ons op en we bespreken de mogelijkheden.

WORKSHOPS EN THEMABIJEENKOMSTEN
Dit aanbod is geschikt om professionals en verenigingsbestuurders snel inzicht te geven in hun subsidiekansen.

De tijd is voorbij dat het (subsidie)geld niet op kon. Door bezuinigingen zijn er steeds minder subsidies en de overheid is ook kritischer bij de besteding van subsidiegeld. Betekent dit dat we geen aandacht hoeven te hebben voor de kansen die subsidies en fondsen te bieden hebben? Nee, want organisaties die creatief zijn en weten wat de overheid belangrijk vindt, slagen er nog steeds in subsidies binnen te halen. Dat geldt ook voor verenigingen. Clubs die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, hun bijdrage leveren aan leefbare wijken of vernieuwende plannen hebben voor hun accommodatie, hebben wel degelijk subsidiekansen. In deze workshop wordt duidelijk welke mogelijkheden er zijn en hoe u daar gebruik van kunt maken.

VOOR WIE?
Deze praktische training is bestemd voor:

  • projectleiders van gemeenten, (sport) bedrijven, sportbonden en andere sportorganisaties;

  • verenigingsmanagers van maatschappelijk actieve verenigingen;

  • buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen;

  • medewerkers die betrokken zijn bij subsidie- en fondsaanvragen;

  • financiële medewerkers;

  • projectleiders van welzijnsinstellingen en maatschappelijke stichtingen;adviseurs en projectleiders van innovatieve (sport) bedrijven.

Docent
Ben Moonen is specialist op het vlak van sport en subsidies en heeft veel kennis en ervaring als subsidieadviseur, projectleider en docent.

’20 jaar geleden ben ik gestart met Sportsubsidie.nl. Door de jaren heen heb ik vele organisaties kunnen helpen en bijgedragen aan veel inspirerende, innovatieve en maatschappelijke sportprojecten. Die ervaringen deel ik graag tijdens de cursus.’
Ben Moonen, docent en oprichter Sportsubsidie.nl

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’