Sportsubsidie.nl

Samen ontwikkelen we uw ambitie tot een sterk project. We willen u maximaal ontzorgen, zodat u zo goed mogelijk gebruik maakt van de beschikbare middelen. Wij schrijven uw projectplan en dienen uw aanvragen in. Resultaatgericht en passend bij uw ambities. Bij 'no cure, no pay' betaalt u ons alleen als u concrete toezeggingen op zak heeft.

Wij bieden tijdens het hele subsidieproces ondersteuning. Het accent ligt op het proces tot de beschikking van de subsidieverstrekker, maar ook daarna blijven wij betrokken
en kunt u gebruik maken van ons advies en ondersteuning om te waarborgen dat de eindafrekening ook conform de beschikking gebeurt.

Succesvol subsidie aanvragen is teamwork. We koppelen uw ambitie en kennis aan onze ervaring en expertise als subsidiedeskundigen. U weet alles van uw (sport)project en wij weten hoe we een goede aanvraag schrijven.

Op basis van uw informatie brengen we de subsidiemogelijkheden in kaart. Op basis van een subsidiekalender stellen we een planning op zodat alle aanvragen op tijd zijn ingediend.

In samenwerking met onze opdrachtgever schrijven we een projectplan en maken een begroting. Op basis hiervan stellen we subsidieaanvragen op en dienen deze in.

NO CURE, NO PAY?
Sportsubsidie.nl werkt zowel op basis van uurtarief als op basis van ‘no cure, no pay’. Bij 'no cure, no pay' gelden commissiepercentages. Deze percentages zijn van toepassing op de gerealiseerde subsidietoezeggingen. Indien een aanvraag wordt afgewezen brengen wij dus geen kosten in rekening.

U kunt ook tijdens de uitvoering van project voor advies en ondersteuning bij ons terecht. Uiteindelijk worden ook wij blij als aangevraagde projecten worden gerealiseerd en de subsidieafwikkeling goed verloopt.

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’