Sportsubsidie.nl
Makkelijk, snel én inhoudelijk informatie verstrekken over subsidies aan verenigingen?

Dan is een WEBINAR iets voor u

Themabijeenkomsten en (online) webinars over subsidies en fondsen 
Veel verenigingen hebben ambities om te verduurzamen of juist om een maatschappelijke rol te spelen in de wijk,  dorp of stad. Sport kan ook een waardwvol middel zijn om een impact te realiseren. Maar hoe doet u dat? En welke subsidies en fondsen zijn dan interessant om een aanvraag in te dienen? Een themabijeenkomst of (online) webinar is de ideale oplossing om clubs snel, gemakkelijk en goed te informeren.

Sportsubsidie.nl heeft enkele webinars ontwikkeld om sportorganisaties te informeren over kansen op het vlak van subsidies en fondsen. We onderscheiden de volgende onderwerpen van een webinar:

  • Subsidies en fondsen voor maatschappelijke projecten
  • Sportaccommodaties en duurzaamheid
  • Optimaal gebruik van de BOSA
  • Hoe komt mijn club in aanmerking voor subsidies en fondsen?
  • Hoe impact realiseren met sport
  • Op maat (in overleg te bepalen)

Kostenloos!
Het webinar van Sportsubsidie.nl staat op de portal met Services van NOC*NSF (onder de noemer Inspiratiesessie/webinar Financiële Zelfredzaamheid). Neem dus contact op met uw Adviseur lokale sport en doe een beroep op deze middelen.

Subsidies voor maatschappelijke projecten 
Waar krijgt u subsidies voor, en waar niet voor. Dat is een belangrijk om te weten wanneer u aan de slag wilt met subside- en fondsenwerving. Maar wat ook duidelijk is, de sport heeft veel potentie om bij te dragen aan een betere wereld waarin iedereen kan meedoen.

Sportaccommodaties en duurzaamheid
De overheid wil stimuleren dat sportorganisaties investering in duurzaamheid en klimaat. Daarom zijn er de afgelopen maanden  diverse financiële regelingen bekendgemaakt voor sportorganisaties. In het webinar lichten we de verschillende regelingen toe en is er gelegenheid om verdiepende vragen te stellen.

Optimaal gebruik van de BOSA
De subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) ondersteunt verenigingen en stichtingen die investeren in de sportaccommodaties en/of sportmaterialen. Toch blijkt steeds weer dat nog lang niet alle verenigingen op de hoogte zijn van deze regeling, laat staan dat ze optimaal gebruik van maken. We lichten de BOSA toe en alle ‘tips and tricks’ komen aan de orde.

Hoe komt mijn club in aanmerking voor subsidies en fondsen?
Dit webinar is ideaal om inzicht te krijgen in de subsidiemogelijkheden van sportorganisaties. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van andere financieringsbronnen, zeker in dit onzekere tijdperk. Na afloop hebben de deelnemers meer inzicht in hun subsidiemogelijkheden, weten ze waar ze deze kunt vinden en wat er komt kijken bij het aanvragen van subsidies en fondsen. 

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’