Sportsubsidie.nl

Wilt u continue op de hoogte blijven van uw subsidiekansen? Dan is het abonnement iets voor u. Wij volgen de relevante ontwikkelingen en informeren u periodiek. Omdat wij uw organisatie steeds beter leren kennen, kunnen we ook steeds beter aanvragen voor u doen.

Een Subsidieabonnement is zinvol om continu subsidiekansen in uw organisatie te kunnen opsporen en benutten. Immers, bij veel sportorganisaties, bedrijven en gemeenten bestaat de behoefte om voortdurend goed op de hoogte te zijn van ontwikkelingen op het gebied van subsidies en fondsen. Het in dienst nemen van een eigen specialist is echter kostbaar en biedt bovendien geen garantie voor een brede view.

Het aangaan van een Subsidieabonnement is dan een goed alternatief. Bijkomend voordeel is dat er tussen klant en adviseur een langdurige vertrouwensband ontstaat wat efficiƫnter is en waardoor vertrouwelijke bedrijfsgegevens niet onnodig worden verspreid.

Bij het Subsidieabonnement brengt de adviseur periodiek (uitgaande van twee keer per jaar) een bezoek aan de klant, waarbij de plannen van de klant besproken worden en gescand op subsidiekansen. Ook worden nieuwe ontwikkelingen op subsidiegebied besproken.

Wij houden continu ontwikkelingen op subsidiegebied voor de opdrachtgever in de gaten. De insteek is dat er advies op maat verstrekt wordt. De klant bepaalt de exacte invulling van het abonnement.

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’