Sportsubsidie.nl

Wilt u snel inzicht in de subsidiekans voor uw project? Daar is het subsidieonderzoek voor. Niet alleen weet u welke subsidies en fondsen voor u interessant zijn, u weet ook hoe u uw project nóg sterker kunt maken. Veel professionals in de sport- en vrijetijdssector ervaren dat subsidies en fondsen zijn omgeven door een oerwoud aan regels. Speciaal voor hen die geen tijd of expertise hebben om alles zelf uit te zoeken, ontwikkelden wij het subsidieonderzoek.

Deze dienst betreft het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden van cofinanciering (subsidies en fondsen) ten behoeve van uw organisatie.

In een intakegesprek gaan we het gesprek met u aan over de ontwikkelingen en trends binnen uw organisatie en/of branche en de activiteiten die u in de (nabije) toekomst wilt gaan ontplooien. Op basis hiervan wordt uit het ‘woud’ aan regelingen een aantal
regelingen gefilterd dat mogelijk aansluit bij de doelen van uw organisatie. Er wordt een inschatting gemaakt van de kansrijkheid van de regelingen.

WERKZAAMHEDEN
In het kader van het subsidieonderzoek worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Inhoudelijk verdiepen in uw plannen
  • Selecteren van kansrijke subsidies en fondsen
  • Inhoudelijke oriëntatie op potentiële regelingen
  • Uitwerken van het advies
  • Bespreken van de resultaten van dit onderzoek.

Op basis van het advies wordt de haalbaarheid van een subsidieaanvraag besproken en kunnen afspraken gemaakt worden over het vervolgtraject.

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’