Sportsubsidie.nl

Hans Arends
‘Sport en bewegen is mijn passie!’

Sport en bewegen is Hans’ passie. Competitief en prestatiegericht, maar altijd met fair play als uitgangspunt. Het maken van en plan voor een (sport)organisatie om via subsidies of fondsen de financiële mogelijkheden te vergroten en daarmee ambities van mensen te realiseren, ziet Hans ook als een soort wedstrijd. Optimale voorbereiding (onderzoek, de unique sellings points beschrijven, concrete resultaten formuleren) voor een aanvraag bij een subsidieverstrekker of fonds. Deze overtuigen met het beste plan en daarmee de wedstrijd winnen (een of meerdere gehonoreerde aanvragen!). Dat is waar hij voor gaat!

Hans is sinds 2017 werkzaam voor Sportsubsidie.nl

Specialisatie

  • Programma- en projectmanagement
  • Procesbegeleiding
  • Gemeentelijk sport- en beweegbeleid
  • Landelijk sportbeleid overheid en georganiseerde sport (sportbonden)
  • Inzet van sport en bewegen als middel gericht op gezondheid en (jeugd)participatie

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’