Sportsubsidie.nl

De Sportimpuls is onderdeel van het programma 'Sport en Bewegen in de Buurt'. Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. De regeling bestaat sinds 2012 en loopt door tot 2018.

Onze Sportimpuls projecten:

Vanaf de eerste tranche in 2012 hebben we jaarlijks allerlei verenigingen en sportscholen ondersteunt bij het schrijven en indienen van hun aanvraag. Ons succespercentage ligt daarbij beduidend hoger dan gemddeld. Een door Sportsubsidie.nl
begeleide aanvraag heeft bijna 3 keer zoveel kans op een toekenning dan gemiddeld.

Meer weten? www.sportindebuurt.nl

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’