Sportsubsidie.nl

Sportbedrijf Lelystad bouwt mee aan een vitale stad. Een stad waar sport, bewegen en vitaliteit een belangrijke plek inneemt. Een stad waarin sport en bewegen voor iedereen zichtbaar en bereikbaar is. Met hun projecten en activiteiten brengen ze mensen en organisaties in beweging.

Onze projecten voor Sportbedrijf Lelystad:

    • In-company cursus 'Subsidies en fondsen: kansen voor de sport'
    • Subsidieonderzoek naar de mogelijkheden van zowel het sportbedrijf als de stichting lelystad Vitaal

    Meer weten: www.sportbedrijf.nl

    Delen

    © 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’