Sportsubsidie.nl

Traverse is een Stichting voor Maatschappelijke Opvang in Midden-Brabant. Onze visie op zorg is dat ieder mens mogelijkheden heeft. Mogelijkheden om zich te ontwikkelen, zijn kwaliteit van leven te verbeteren of hier weer grip op te krijgen. We helpen kwetsbare mensen hun weg te vinden in de maatschappij en hierin zo volwaardig mogelijk te functioneren.

Onze projecten voor SMO Traverse:

We zijn trots dat we de fondsenwerving voor de voorstelling BEPPEN hebben mogen verzorgen.

SMO Traverse en Theaters Tilburg werken samen aan het zichtbaar maken en delen van verhalen van dak- en thuislozen. Daarmee willen ze bijdragen aan antistigmatisering en een beter begrip voor dak- en thuislozen. In het project 'Beppen' vertellen we de verhalen van de cliënten van Traverse. Cliënten uit de maatschappelijke opvang vertellen hun eigen verhaal: aangrijpend, ongecensureerd en heel dichtbij. Geïnspireerd door dit project willen we de verhalen van de cliënten ook op andere manieren voor het voetlicht brengen. Uiteindelijk gaat het ons om cliënten en de inwoners van Tilburg en omgeving bij elkaar te brengen.

Beppen bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

  • Ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van de theatervoorstelling Beppen waarin de cast bestaat uit dak- en thuislozen
  • Ontwikkelen van een film en publicaties over Beppen
  • Educatief programma, waarbij we in minimaal 10 klassen van Tilburgse scholen uit het middelbaar of beroepsonderwijs
    voorlichting geven
  • Breed communicatieprogramma.

Maandagavond 14 december 2015, luisterden zo’n 770 mensen naar de indrukwekkende levensverhalen van (voormalig) daklozen uit Tilburg. In theatervoorstelling ‘Beppen’ vertelden zij in de Schouwburg zelf hun verhaal; kwetsbaar, krachtig en aangrijpend.

Meer weten: www.smo-traverse.nl

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’