Sportsubsidie.nl

Ruim twee jaar geleden werd het initiatief genomen om het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) op te richten. Achterliggend idee was dat het noodzakelijk was om als ondernemende sport de krachten te bundelen waardoor het POS herkenbaar werd als gesprekspartner. De achterban van POS bestaat inmiddels uit zestien branches en twee bedrijven en POS is actief in allerlei overlegstructuren. Platform Ondernemende Sportaanbieders vertegenwoordigt ca. 6.100 sportaanbieders waar jaarlijks circa 9,5 miljoen sporters hun sport beleven en bijna 117.000 mensen werken. Met een omzet van bijna 4,8 miljard euro vertegenwoordigen wij ondernemende zwembaden, ondernemers in de buitensport, fitnesscentra, maneges, zeilscholen, squashbanen, bootverhuurders, jachthavens, golfbanen, yogaruimtes, vechtsporten, dans- en balletscholen, judozalen, indoor klimhallen, indoor skicentra en skateparken.

Onze projecten voor POS:

    • Ontwikkeling meerjarenplan
    • Subsidieaanvraag bij het ministerie van VWS

    Meer weten: www.platformondernemendesportaanbieders.nl

    Delen

    © 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’