Sportsubsidie.nl

In 2007 is Rijen en omgeving verrijkt met een theatergroep genaamd NoNonsense. Deze groep wil een podium scheppen voor amateurvocalisten, -dansers en -acteurs om onder professionele leiding met het fenomeen ‘musical’ aan de slag te gaan

Onze projecten voor NoNonsense:

NoNonsense heeft een compleet nieuwe productie met titel ‘The Life’ opgevoerd. Uniek aan deze productie is dat deze van oorsprong Amerikaanse musical nog nooit in Nederland is opgevoerd.

Ben Moonen maakte deel uit van de cast van 'The Life' en heeft tevens de fondsenwerving verzorgd. Dit geresulteerd in forse bijdragen van zowel het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSBfonds, het Centrum voor Amateurkunst Noord-Brabant en de gemeente Gilze en Rijen.

Meer informatie: www.theatergroepnononsense.nl

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’