Sportsubsidie.nl

Het Nederlands Instituut voor Vechtsport & Maatschappij (NIVM) is in 2010 opgericht. Het NIVM zet zich binnen uiteenlopende werkvelden in voor een betere samenleving, gebruikmakend van de pedagogische mogelijkheden van vechtsport. Daarnaast fungeert het NIVM voor zowel clubs en trainers als kenniscentrum én als front-office voor de vechtsportbonden. Tevens is zij sparringpartner en adviseur van gemeenten, onderwijs, welzijn- en veiligheidorganisaties wanneer het gaat om de aanpak van maatschappelijke thema's en problematieken middels de inzet van vechtsport.

Onze projecten voor NIVM:

Sportsubsidie.nl heeft van NIVM opdracht gekregen voor het uitvoeren van een zogenaamd subsidieonderzoek. Doelen van het subsidieonderzoek waren:

  1. Het beoordelen van de projecten van NIVM vanuit subsidieoogpunt.
  2. Het inzichtelijk maken van de randvoorwaarden voor subsidieverwerving
  3. In beeld brengen van de subsidiemogelijkheden voor de projecten van NIVM

Meer weten: www.nivm.nl

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’