Sportsubsidie.nl

Pim Mulier richtte HFC in 1879 op als een kwajongensclub: met zijn kameraden wilde hij sportief ravotten op een weiland achter het huidige provinciehuis. Dit staat vandaag de dag nog altijd fier overeind. Samen op een sportieve manier actief zijn, goed voor de gezondheid, de sociale contacten, de motorische vaardigheden en de discipline. 

Onze projecten voor Koninklijke HFC:

    • BOSA-aanvraag voor de realisatie van het nieuwe clubhuis
    • Fondsenwerving voor de ontwikkeling en exploitatie van het verenigingsgebouw

    meer weten: www.konhfc.nl

    Delen

    © 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’