Sportsubsidie.nl

De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond is met ruim 1,2 miljoen leden de grootste sportbond van Nederland. De KNVB ziet het als taak om het voetbal aantrekkelijk, toegankelijk en plezierig te maken (en te houden) voor zo veel mogelijk mensen, maar daarnaast zet ze zich ook in voor allerlei maatschappelijke projecten.

Onze projecten voor de KNVB:

  • Helpdesk compensatieregelingen COVID-19
  • Aanvraag Sportinnovator, i.s.m. Holland Innovative
  • Europese aanvraag Voetlab (EU-call: Grassroots sport programmes and infrastructure innovation)
  • Subsidieonderzoek Voetlab
  • Ontwikkeling van het project 'De Groene Club'. Doel is om sportverenigingen te verduurzamen. Voor dit project zijn subsidies verworven van de provincies Gelderland en Overijssel.
  • Subsidieonderzoek waarmee we de mogelijkheden van subsidies en fondsen op het vlak van duurzaamheid in kaart hebben gebracht.
  • Subsidieaanvraag bij Stichting DOEN.

  Meer weten: www.knvb.nl

  Delen

  © 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’