Sportsubsidie.nl

De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) is het overkoepelend orgaan van de tennissport en de tennisverenigingen in Nederland.

Onze projecten voor de KNLTB:

KNLTB heeft ons opdracht gegeven om een subsidieonderzoek uit te voeren naar de subsidiemogelijkheden van de zowel de sportbond als ook individuele tennisverenigingen.

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’