Sportsubsidie.nl

De Koninklijke Nederlandse Hippische Sport Federatie is de paardensportbond. Ze bevorderen dat zoveel mogelijk mensen, van jong tot oud, op een plezierige en verantwoorde wijze de paardensport kunnen beoefenen, passend bij hun ambitie. En dus lid zijn van de KNHS. Het welzijn van het paard en de paardensporter staat in alles wat ze doen centraal.

Onze projecten voor KNHS:

  • EU: Erasmus+ aanvraag voor KNHS Young Leaders
  • Om de KNHS inzicht te geven in haar subsidiemogelijkheden hebben we een subsidieonderzoek gedaan. Aan de hand van het meerjarenbeleidsplan zijn kansrijke projecten en thema's geïdentificeerd en is een overzicht gemaakt met subsidies en fondsen die daar bij aansluiten
  • De regioconsulenten zijn geschoold in de mogelijkheden van subsidies en fondsen
  • Advisering met betrekking tot de subsidieaanvragen bij de provincie Gelderland

meer weten: www.knhs.nl

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’