Sportsubsidie.nl

De KNGU is één van de grootste sportbonden in Nederland. Bij de sportbond zijn ruim 1100 gymclubs aangesloten met in totaal ruim 245.000 sporters, binnen één van de vijftien gymdisciplines die de KNGU telt.

Onze projecten voor KNGU:

De KNGU voert een actief ondersteuningebeleid om haar verenigingen te ondersteunen bij het indienen van aanvragen in het kader van de Sportimpuls. Onderdeel daarvan was dat Sportsubsidie.nl voor een drietal KNGU-projecten formats heeft ontwikkeld aan de hand waarvan de clubs relatief eenvoudig aanvragen konden indienen. Daarnaast is een leidraad ontwikkeld met tips betreffende het indienen van subsidies.

Meer weten: www.kngu.nl

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’