Sportsubsidie.nl

Kenniscentrum Sport en Bewegen zet zich in voor een vitale samenleving. Dat doen ze als onafhankelijk kennisinstituut dat de maatschappelijke waarde van sport en bewegen bewijst, vergroot en verzilvert.

Onze projecten voor Kenniscentrum Sport en Bewegen:

  • Ontwikkeling ebook over Erasmus+, 2022
  • Auteur Whitepaper over Europese subsidiemogelijkheden voor sport en bewegen, 2021
  • Co-auteur Whitepaper 'Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen', 2020
  • Gezamenlijke organisatie informatiebijeenkomst Erasmus+, 2019 t/m 2021
  • Aanvraag in het kader van het Europees Sociaal Fonds (over duurzame inzetbaarheid van medewerkers)
  • Gezamenlijke training over subsidies voor gezondheidsprojecten (i.s.m. NIGZ)
  • Verzorgen van een subsidieworkshop
  • BOS-aanvraag gemeente 's-Hertogenbosch
  • BOS-aanvraag gemeente Achtkarpselen

meer weten: www.kenniscentrumsport.nl

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’