Sportsubsidie.nl

De Johan Cruyff Foundation zet zich elke dag in om jeugd vooruit te brengen door beweging. Het is namelijk overal ter wereld noodzakelijk om kinderen gezond te houden en om ze samen te laten leven in deze vaak complexe maatschappij. Sport is een universele taal voor kinderen, ongeacht hun achtergrond, cultuur, religie of beperking. Door sport en spel worden kinderen fitter, leren ze met elkaar omgaan en ontwikkelen ze zichzelf, dit geldt voor alle kinderen. Daarom willen wij ze stimuleren om te bewegen met onze projecten zoals de Cruyff Courts, Schoolplein14 en de sportprojecten voor kinderen met een beperking. 

Onze project voor de Johan Cruyff Foundation:

    Om de foundation een actueel en realistisch inzicht te geven in de subsidiemogelijkheden van Schoolplein14 hebben we een subsidieonderzoek uitgevoerd.

    Schoolplein14 is een initiatief van de Johan Cruyff Foundation en heeft als doel alle leerlingen uit het primair onderwijs uit te dagen en te stimuleren om met elkaar te spelen en te sporten. Op dit moment zijn veel schoolpleinen van basisscholen saai en dagen niet uit om te bewegen. Met een paar kleine aanpassingen wil de foundation schoolpleinen creëren waar leerlingen structureel meer worden uitgedaagd om tijdens en na schooltijd samen te spelen en te sporten. Op het schoolplein worden lijnen en kleurvakken (coatings) aangebracht zoals een goal op de muur, een speelcirkel of een stukje atletiekbaan.

    Meer weten: www.schoolplein14.nl

    Delen

    © 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’