Sportsubsidie.nl

Ik Fiets is een initiatief van Leontien Zijlaard van Moorsel. De doelstelling is om allochtone vrouwen van niet-westerse afkomst het plezier van het fietsen te laten zien. Daardoor worden de vrouwen mobieler, ze krijgen letterlijk meer bewegingsvrijheid en kunnen beter meedoen in de maatschappij.

Onze projecten voor Stichting Ik Fiets:

Sportsubsidie.nl verzorgt de fondsenwerving voor Ik Fiets. De afgelopen jaren hebben diverse fondsen ertoe bijgedragen dat lokale Ik Fiets-projecten mogelijk werden.

Meer weten: www.ikfiets.nu

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’