Sportsubsidie.nl

Tinte is een klein dorp in de gemeente Westvoorne. Om de leefbaarheid te vergroten wordt Tintestein (een voormalige basisschool) omgebouwd tot een multifunctioneel verenigingsgebouw.

Onze projecten voor BSNC:

    • Fondsenwerving voor de renovatie van Tintestein. Een breed scala van subsidies en fondsen heeft de ambitieuze plannen mogelijk gemaakt.
    • Fondsenwerving voor de buurtwinkel die Stichting Verenigingsgebouw Tinte voornemens is te beginnen in Tintestein.
    • Werven van fondsen en subsidies voor de openingsmusical die begin 2018 wordt uitgevoerd.

    Delen

    © 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’