Sportsubsidie.nl

De gemeente Rijswijk is voornemens om in 2021 het bestaande sportpark Elsenburg aan de lange Kleiweg te herstructureren. Er dienen voor drie sportverenigingen sportfaciliteiten te worden gerealiseerd. Bestaande faciliteiten worden gerenoveerd en aangepast.

In de nieuwe situatie worden genoemde sportfaciliteiten van RHC en De Spartaan uitgebreid en zal ook Fiets Cross Club Rijswijk op het te herstructureren sportpark worden gehuisvest. 

Onze projecten voor de gemeente Rijswijk:

  • Onderzoek naar de subsidiemogelijkheden voor sportpark Elsenburg
  • Verkenning en advisering omtrent de mogelijkheden van de BOSA-regeling
  • In kaart brengen van de subsidiemogelijkheden voor waterberging

  Meer weten: www.rijswijk.nl

  Delen

  © 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’