Sportsubsidie.nl

In de groene setting van het Zuiderpark wilde de gemeente Den Haag een toppodium voor bewegen en sport realiseren. De SPORTCAMPUS wordt met recht een podium waar onderwijs, sport en de wijk elkaar ontmoeten, zowel programmatisch, fysiek als in de tijd.

Onze projecten voor gemeente Den Haag:

Wij hebben een subsidieonderzoek uitgevoerd voor de plannen om in Stadspark Zuiderpark deze voorzieningen te realiseren ten behoeve van de (top)sport, het onderwijs en de wijk.
In het kader hiervan zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Oriëntatie op de notitie ‘SPORTCAMPUS Zuiderpark’
  • Inventariseren van relevante subsidieregelingen
  • Opstellen van een adviesrapport
  • Overleg met medewerker(s) van opdrachtgever

De conclusie uit het onderzoek was dat er voldoende subsidiemogelijkheden waren, waarbij uiteindelijk vier subsidieregelingen het meest kansrijk zijn.

Meer weten: www.denhaag.nl

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’