Sportsubsidie.nl
Castricum

De gemeente heeft de ambitie om op sportpark Noord End in Castricum een zwembad te realiseren. De gemeente wil meer inzicht in de financieringsmogelijkheden van subsidies en fondsen. Sportsubsidie.nl heeft daartoe een subsidieonderzoek uitgevoerd. 

Subsidieonderzoek gemeente Castricum:

  De volgende werkzaamheden maakten deel uit van het subsidieonderzoek:

  • Beoordeling van de projecten van opdrachtgever vanuit subsidieoogpunt;
  • Het inventariseren van relevante fondsen en subsidieregelingen (regionaal, provinciaal, landelijk en Europees);
  • Het beoordelen van relevante subsidies en fondsen op haalbaarheid en aan te vragen bijdragen;
  • Ontwikkelen van een advies ten aanzien van de subsidieaanvragen en een overzicht van relevante fondsen en subsidieregelingen.

  Delen

  © 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’