Sportsubsidie.nl

Fit!vak is de brancheorganisatie van erkende sport- en bewegingscentra en steunt de aangesloten ondernemers op het gebied van bedrijfsvoering, personeel, kwaliteit, product- en methodiekontwikkeling. Fit!vak promoot het product fitness en de daarbij behorende activiteiten en diensten.

Onze projecten voor Fit!Vak:

Voor Fit!Vak ontwikkelde wij de beschrijving van de interventie Fitness 2.0 voor de Menukaart van de Sportimpuls. De Sportimpuls is de regeling die ertoe wil bijdragen dat meer mensen gaan bewegen. Aanvragers kunnen alleen projecten aanvragen die opgenomen zijn op de zogenaamde Menukaart Sportimpuls.

Meer weten: www.fitvak.nl

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’