Sportsubsidie.nl

De Federatie Opvang is de brancheorganisatie voor instellingen voor maatschappelijke opvang, beschermd & begeleid wonen en vrouwenopvang. De maatschappelijke opvang en vrouwenopvang ondersteunen mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie.

Onze projecten voor Federatie Opvang:

Meedoen in de samenleving, actief zijn en weer een eigen leven opbouwen staan steeds meer centraal in de begeleiding vanuit de opvang. Er is een apart meerjarenprogramma Meedoen! ontwikkeld voor de sector om meedoen voor onze cliƫnten ook inderdaad mogelijk te maken en een gerichte aanpak te ontwikkelen voor de sector. Wij verzorgde de fondsenwerving voor het programma Meedoen! Sport & Bewegen.

In het kader van de Sportimpuls hebben we namens de federatie diverse scholingen verzorgd. Doel was om de opvanginstellingen die voornemens waren om een aanvraag te doen, te informeren over de regeling en te helpen om een goede aanvraag te schrijven. We hebben voor een opvanginstelling de aanvraag geschreven.

Meer weten: www.federatieopvang.nl

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’