Sportsubsidie.nl

De European Pocket Billiard Federation is het Europese bestuursorgaan voor pocketbiljart. EPBF is het Europese regionale aangesloten lid van de World Pool-Billiard Association.

Onze projecten voor EPBF:

    Europese subsidieaanvraag in het kader van Erasmus+ (voortgezet onderwijs, strategic partnerships). De aanvraag had betrekking op het project SmartPool dat door de KNBB is ontwikkeld.  

    Tijdens de uitvoering van het EU-project ondersteunen we de projectleider en stuurgroep bij rapportages en verantwoording.

    Meer weten: www.epbf.com

    Delen

    © 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’