Sportsubsidie.nl

De European Pocket Billiard Federation is het Europese bestuursorgaan voor pocketbiljart. EPBF is het Europese regionale aangesloten lid van de World Pool-Billiard Association.

Onze projecten voor EPBF:

    Europese subsidieaanvraag in het kader van Erasmus+ (voortgezet onderwijs, strategic partnerships). De aanvraag had betrekking op het project SmartPool dat door de KNBB is ontwikkeld.  SmartPool is een project waarbij poolbiljart wordt ingezet tijdens de wiskundelessen. Met behulp van Erasmus+ wordt SmartPool in vijf Europese landen geïntroduceerd.

    Tijdens de uitvoering van het EU-project ondersteunen we de projectleider en stuurgroep bij rapportages en verantwoording. Ook schrijft Sportsubsidie.nl het final report.

    Meer weten: www.epbf.com

    Delen

    © 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’