Sportsubsidie.nl

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) fungeert als loket voor vele subsidies, waaronder de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodatie (EDS).

De subsidieregeling EDS draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen. De subsidieregeling loopt van 2016 t/m 2020.

De afgelopen jaren heeft Sportsubsidie.nl met succes voor een aantal sportverenigingen en -stichtingen

Meer weten: www.RVO.nl

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’