Sportsubsidie.nl

Breda Actief stimuleert deelname aan sport en vrijwilligerswerk in Breda en vindt het belangrijk dat iedereen in Breda lekker in zijn vel zit. Tevreden mensen zorgen goed voor zichzelf, voor een ander en voor de stad. Breda Actief is enthousiast, positief en gaat uit van datgene wat iemand zelf wil en kan.

Onze projecten voor Breda Actief:

Breda Actief heeft ons opdracht gegeven om een subsidieonderzoek uit te voeren naar de subsidiemogelijkheden van de programmalijnen van Breda Actief. De opdracht bestond uit de volgende onderdelen:

  1. Oriƫntatie op de visie en drie programmalijnen van Breda Actief
  2. Beoordeling van de programmalijnen en advies waarmee de programmalijnen aantrekkelijker worden voor subsidiegevers/fondsen
  3. Advies ten aanzien van de Sportimpuls
  4. Oriƫntatie op subsidieregels en/of fondsen die interessant lijken om een aanvraag bij in te gaan dienen

Ons advies spitst zich toe op de drie programmalijnen van Breda Actief, te weten:
1. Beweegaanbod voor mensen met een chronische aandoening
2. Digitalisering Personal Bodycheck, project voor VMBO-leerlingen
3. Onderzoek naar vitaliteit Bredase werknemers

Meer weten? www.breda-actief.nl

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’