Sportsubsidie.nl

ZonMw-oproep Onderzoek Topsportevenementen

ZonMw heeft de eerste oproep in het kader van het nieuwe Programma Onderzoek Topsportevenementen  gepubliceerd. Het doel van deze oproep, 'Maatschappelijke waarde van topsportevenementen', is dat er een onderzoeksnetwerk wordt gerealiseerd dat in 2023-2027 onderzoek uitvoert naar de voorwaarden waaronder internationale topsportevenementen die in Nederland worden georganiseerd maatschappelijke waarde realiseert.

Het beoogde onderzoeksnetwerk bestaat uit maximaal zes onderzoekers van verschillende kennisinstellingen. Het onderzoek richt zich op de maatschappelijke waarde van topsportevenementen. Daarbij gaat het ook om dat evenementen zelf maatschappelijk verantwoord georganiseerd worden en dat een topsportevenement daarnaast maatschappelijk waardevol zijn als platform voor bijvoorbeeld gezonde leefstijl of economische activiteiten. Het beoogde onderzoek richt zich specifiek op vier thema’s:

  • Draagvlak & inspiratie;
  • Publiek-private samenwerking;
  • Bredere economische effecten;
  • Maatschappelijke effecten.

In aanmerking komen deskundige onderzoekers van verschillende kennisinstellingen die elkaar aanvullen en goed kunnen samenwerken. Alleen onderzoekers van Nederlandse onderzoeksorganisaties kunnen zich aanmelden voor het onderzoeksnetwerk. Geïnteresseerde onderzoekers melden zich als persoon aan voor deelname in het consortium en kiezen bij aanmelding twee onderzoeksthema’s waarbinnen ze (voornamelijk) onderzoek willen uitvoeren. De aanmeldingen worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie op motivatie, expertise, wetenschappelijke kwaliteiten, persoonlijke vaardigheden en inbedding binnen de eigen instelling. Uiteindelijk worden maximaal zes onderzoekers geselecteerd, die daarna worden uitgenodigd om samen een subsidieaanvraag in te dienen.

De onderzoekers worden uitgenodigd om als consortium een subsidieaanvraag met onderzoeksplan en begroting in te dienen. Eén van de onderzoekers fungeert als penvoerder. De subsidieaanvraag wordt beoordeeld door een beoordelingscommissie op kwaliteit en relevantie. Als de aanvraag relevant en van goede kwaliteit is komt de aanvraag voor honorering in aanmerking.

Het onderzoeksnetwerk kan maximaal € 1.280.000 aanvragen voor een looptijd van maximaal vier jaar (48 maanden). De betrokken kennisinstellingen moeten een eigen bijdrage van 25% (in natura of in cash) van de opgevoerde loonkosten voor onderzoekers leveren. Daarnaast kan er budget worden aangevraagd voor organisatiekosten van het netwerk, externe kosten bij de uitvoering van onderzoeken en voor kennisdeling en implementatie.

Geïnteresseerde onderzoekers van kennisinstellingen kunnen zich uiterlijk 13 januari 2023, 14.00 uur aanmelden voor het onderzoeksnetwerk. Hierbij dient de onderzoeker het ingevulde aanmeldingsformulier en uitgewerkte narratieve cv per email aan te leveren bij ZonMw.

Klil HIER voor meer informatie.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’