Sportsubsidie.nl

Subsidieregeling BOSA 2022: nog zo'n 25 miljoen beschikbaar

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de subsidieregeling ‘stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties’ (BOSA) toegankelijker voor kleinere aanvragen. In  2022  is 75,5 miljoen euro beschikbaar voor verenigingen en stichtingen die investeren in de sportaccommodatie, sportkleding en -materialen. De praktijk laat zien dat nog niet alle clubs de weg weten te vinden of het lastig vinden om daar maximaal gebruik van te maken. Daarom ondersteunen we je graag op basis van no cure, no pay!

Er is dit jaar € 75,5 miljoen beschikbaar voor de BOSA. Op dit moment (peildatum 1 december 2022) is er van het dit jaarbudget voor € 65,2 miljoen al aan subsidies verleend of in behandeling. Het resterende budget voor aanvragen bedraagt dus € 10,3 miljoen voor 2022. 

Subsidiedrempel flink verlaagd
Wat betreft de inhoudelijke aanpassingen, is ten eerste het minimale subsidiebedrag gewijzigd van € 5000 naar € 2500. Vanuit de sector is de wens uitgesproken om deze grens te verlagen, zodat ook kleinere amateursportorganisaties eerder in staat worden gesteld om een subsidieaanvraag te doen.

Daarnaast is de lijst met specifieke maatregelen die in aanmerking komen voor aanvullende subsidie (30% in plaats van 20%) aangepast. Er zijn enkele maatregelen toegevoegd, zoals een zonnewarmtecollector voor sportvelden, toegankelijkheidsmaatregelen voor buitensportvelden en gerecyclede sportveldondervloeren. Onder verschillende maatregelen zijn bovendien technische voorwaarden aangescherpt of verduidelijkt. Ook wordt een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) een verplicht onderdeel van de energiebesparende maatregelen onder categorie A.1, A.2 en A.4, om een bijdrage te leveren aan de monitoring van de verduurzaming van de sportsector en om gebruikers en bezoekers van de sportaccommodatie inzicht te geven in de toegevoegde waarde die verduurzaming heeft. Het kan daarbij gaan om een reeds bestaand systeem dat aan de voorwaarden in de bijlage voldoet, of om een nieuw aan te leggen systeem dat tegelijk met andere maatregelen wordt aangevraagd.

Ondersteuning
Vanuit Sportsubsidie.nl zetten we ons vol in voor verenigingen en stichtingen die willen aanvragen. Aanvragers die op zoek zijn naar informatie en deskundige ondersteuning, kunnen zich melden. Sportsubsidie.nl verzorgt jullie aanvraag op basis van no cure, no pay. Wij willen de aanvraag voor onze klanten verzorgen zodat je er van verzekerd bent dat de aanvraag tijdig wordt ingediend en aan de subsidiecriteria voldoet. Wil je verzekerd zijn van onze dienstverlening, neem dan contact met ons op.

Gratis online Speeddates

Sportsubsidie.nl heeft al heel veel verenigingen kunnen helpen met de BOSA-aanvraag. Verenigingen die hun BOSA-project één-op-één met een deskundige van Sportsubsidie.nl willen bespreken, kunnen zich aanmelden voor een gratis online speeddate. In een half uur worden jullie vragen doorgenomen en de kansen van een BOSA-aanvraag besproken. Heb je interesse om de aanvraag door Sportsubsidie.nl te laten verzorgen, dan nemen we de kansen en voorwaarden graag met je door. Heb je interesse, stuur dan een mail naar info@sportsubsidie.nl. Voor vragen kun je ook bellen naar nummer 0161-222 808.

Doel van de BOSA
Het doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen. De subsidie is een compensatie in verband met de verruiming van de btw-vrijstelling waardoor de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen. Sportverenigingen die zelf moeten investeren en niet, zoals stichtingen, de mogelijkheid hebben om btw te kunnen verrekenen, gaan het meest profiteren van deze nieuwe regeling.

Hoogte subsidie
De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. De subsidieaanvraag moet minimaal € 2.500 zijn en mag niet hoger zijn dan € 2.500.000 per kalenderjaar. Bepaalde maatregelen op het vlak van energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en veiligheid worden extra gestimuleerd en kunnen zelfs een subsidie van 30% van de kosten (inclusief BTW) ontvangen.

Welke investeringen komen in aanmerking voor een subsidiebijdrage?
Investeringen die worden gedaan ten behoeve van de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Bij sportmaterialen kan gedacht worden aan klimrekken, trampolines of doelen, maar bijvoorbeeld ook aan de aanschaf van nieuwe ballen, teamkleding, discussen of matten. Ook de inhuur van extern personeel voor onderhoud en schoonmaak kan vanuit BOSA gesubsidieerd worden. LET OP: altijd geldt dat kosten onderbouwd moeten worden met facturen waarbij btw in rekening wordt gebracht. Kosten voor gas, water of licht zijn niet subsidiabel.

Ook met terugwerkende kracht
Een van de voordelen van de BOSA is dat je zowel subsidie kunt aanvragen voor kosten die je van plan bent om te gaan maken (dan heb je offertes nodig), maar je kunt ook achteraf subsidie aanvragen voor kosten die je al hebt gemaakt. Daarbij geldt dat je een aanvraag kunt doen voor kosten van activiteiten die tot 12 maanden geleden zijn uitgevoerd. Bij een aanvraag met terugwerkende kracht moet je facturen en betaalbewijzen van facturen boven de € 1.000 overleggen.

Waar geldt de 30% subsidie voor?
De volgende activiteiten komen in aanmerking voor de aanvullende subsidie (zie voor meer informatie ook Bijlage I bij de regeling):

  • Maatregelen voor energiebesparing (o.a. verlichting, LED, zonnepanelen, HR++ glas, warmtepomp);
  • Maatregelen toegankelijkheid;
  • Maatregelen circulariteit (o.a. hergebruikt infillzand;, kantplanken, gerecylede sportvloer sporthal);
  • Maatregelen veiligheid;
  • Maatregelen klimaatadaptatie (vegetatiedak, waterberging).
INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’