Sportsubsidie.nl

Nieuwe subsidieregeling voor meer beweging op school

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Subsidieregeling innovatie bewegingsonderwijs gepubliceerd. Het doel van deze nieuwe regeling is het ondersteunen van scholen die zich willen inspannen om meer bewegingsonderwijs te gaan geven. Subsidie kan worden aangevraagd door scholen in het (speciaal) basisonderwijs en in het speciaal onderwijs, niet zijnde voortgezet speciaal onderwijs.

De subsidie helpt scholen om aan de aankomende wettelijke eis van ten minste twee uur bewegingsonderwijs per week te kunnen gaan voldoen of om bovenop de reeds ingeregelde twee uur meer bewegingsonderwijs te realiseren door meer lessen bewegingsonderwijs of bewegen door de schooldag heen in te regelen.

Waarvoor?
Subsidie kan worden aangevraagd voor het inhuren of aanstellen van een procesbegeleider voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 voor een of meer scholen voor het stimuleren van en het bieden van ondersteuning bij de duurzame verankering van:

  1. een aanbod van ten minste twee lesuren bewegingsonderwijs per schoolweek per groep in voorbereiding op de wettelijke verplichting in 2023; of
  2. als de school reeds twee lesuren bewegingsonderwijs per schoolweek per groep verzorgt, extra lesuren bewegingsonderwijs bovenop de minimale twee lesuren of van beweging in brede zin in het onderwijsprogramma.

Hoeveel?
De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 per bevoegd gezag, indien voor één school subsidie wordt aangevraagd. Indien voor meerdere scholen subsidie wordt aangevraagd, ontvangt het bevoegd gezag een extra subsidie van maximaal € 15.000 per extra deelnemende school tot een maximum van € 85.000 per bevoegd gezag. In totaal is € 15,33 miljoen subsidie te verdelen.

Wanneer?
Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagtijdvak worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Het eerste aanvraagtijdvak loopt van 1 september 2021 tot en met 30 september 2021. Indien na het eerste aanvraagtijdvak nog budget resteert, wordt een tweede aanvraagtijdvak opengesteld van 15 februari 2022 tot en met 15 maart 2022.

Voor meer informatie, klik HIER.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’