Sportsubsidie.nl

Living Labs Sport en Bewegen: opzet en ontwikkeling van nieuwe lokale netwerken

ZonMw heeft een nieuwe oproep gedaan voor Living Labs Sport en Bewegen. Het doel van deze oproep is om living labs te realiseren. In een living lab wordt samen met de doelgroep gewerkt naar creatieve oplossingen om meer Nederlanders in beweging te krijgen. Deze subsidie stimuleert dit op het gebied van jeugd, gezondheidszorg, topsport, sportinfrastructuur en financiering van sport.

Doel subsidieoproep
Het doel is om meer mensen in beweging te krijgen. Hiervoor maken we de opzet en ontwikkeling mogelijk van living labs. In een living lab wordt samen met de doelgroep toegewerkt naar creatieve en innovatieve oplossingen. De living labs richten zich op één van de wicked problems uit het programma MOOI in Beweging:

  • Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit
  • Sport en bewegen wordt te weinig ingezet binnen de gezondheidszorg
  • De waarde van topsport is onvoldoende aantoonbaar
  • De sportinfrastructuur wordt te weinig gebruikt
  • De betaalbaarheid van de sport staat onder druk

Wat kan worden aangevraagd?
In deze subsidieronde kan maximaal € 50.000,- worden aangevraagd voor projecten met een looptijd van maximaal 18 maanden. Cofinanciering van minimaal 30% van het totale projectbudget is verplicht. Deze cofinanciering kan zowel in cash als in kind worden opgevoerd.

De aanvraag moet worden ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal één gemeente, één maatschappelijke organisatie (bijvoorbeeld welzijnsorganisatie, sportclub, bewonerscollectief) en één kennisinstelling (lectoraat, expertisecentrum van een HBO instelling of een practoraat van een MBO-instelling). De HBO instelling of gemeente fungeert als hoofdaanvrager en bestuurlijk verantwoordelijke, de andere partners zijn mede-aanvrager.

Deadline
25 mei 2023, 14.00 uur

Meer weten? Klik HIER

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’