Sportsubsidie.nl

SIA-oproep 'KIEM Sport' gaat naar verwachting binnenkort open

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) meldt dat binnenkort de oproep 'KIEM Sport' wordt gepubliceerd. Met deze nieuwe regeling stimuleert SIA samenwerkingsverbanden voor evaluerend onderzoek tussen hogescholen of universiteiten en bijvoorbeeld beleidsambtenaren van gemeenten, verantwoordelijk voor sport of de openbare ruimte.

Deze samenwerkingsverbanden gaan aan de slag met activiteiten op het gebied van (praktijkgericht) onderzoek en innovatie. Hiermee komen zij tot inzichten over welke maatregelen leiden tot een beweegvriendelijker buitenruimte. Het budget voor KIEM Sport is beschikbaar gesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), vanuit het Nationaal Sportakkoord.

KIEM Sport in het kort:

  1. Voor 1-jarig onderzoek van hogescholen en universiteiten samen met gemeenten
  2. De financiering is maximaal € 40.000 per aanvraag
  3. De partners in het onderzoek cofinancieren met 25% van het bedrag dat je aan subsidie aanvraagt
  4. De indieningsronde voor KIEM Sport is in voorbereiding en opent in juli

De doelstellingen van het programma zijn dat er meer gemeenteambtenaren, betrokken bij sport of de openbare ruimte, het vanzelfsprekend gaan vinden dat er aandacht is voor bewegen en sporten bij het inrichten van de openbare ruimte. Ook moeten zij bekend worden met het nut, de mogelijkheden en de effecten van mogelijke interventies om de openbare ruimte beweegvriendelijker in te richten. Of weten waar ze hiervoor terecht kunnen.

KIEM Sport richt zich op onderzoek naar:

  • bestaande interventies in de fysieke inrichting van de buitenruimte (hardware);
  • het organiseren van activiteiten om beweging te stimuleren (software);
  • het bedenken en organiseren van plannen voor beide (orgware).

Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoekers van een hogeschool of universiteit. Bij de aanvraag zijn minimaal twee consortiumpartners betrokken, naast de aanvragende hogeschool of universiteit. Hiervan is er in ieder geval één partner een gemeente.

De subsidie bedraagt maximaal € 40.000 per project. De consortiumpartners moeten bijdragen aan het projectbudget. De hoogte van deze bijdrage is gelijk aan 25% van de aangevraagde subsidie. Dat kan in geld of in natura.

Klik HIER voor meer informatie.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’