Sportsubsidie.nl

Nieuwe SIA-oproep KIEM Sport open voor aanvragen

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) heeft de oproep 'KIEM Sport' gepubliceerd. Met deze nieuwe regeling stimuleert SIA samenwerkingsverbanden voor evaluerend onderzoek tussen hogescholen of universiteiten en bijvoorbeeld beleidsambtenaren van gemeenten, verantwoordelijk voor sport of de openbare ruimte.

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA heeft een oproep gepubliceerd in het kader van de regeling KIEM Sport. Het doel van deze regeling is het stimuleren van samenwerkingsverbanden voor evaluerend onderzoek tussen hogescholen of universiteiten en bijvoorbeeld beleidsambtenaren van gemeenten, verantwoordelijk voor sport of de openbare ruimte.

Aanvragen kunnen worden ingediend door hogescholen en universiteiten. Subsidie is beschikbaar voor samenwerkingsverbanden van kennisinstellingen en gemeenten die gezamenlijke activiteiten uitvoeren op het gebied van (praktijkgericht) onderzoek en innovatie om tot inzichten te komen over welke bestaande maatregelen daadwerkelijk leiden tot een beweegvriendelijker buitenruimte. Het gaat dan om zowel hardware (bijvoorbeeld een pianotrap of sport- en speelplekken), software (het sport- en beweegaanbod) als 'orgware' (het proces om te komen tot hardware en software).

Het moet gaan om eenjarig evaluerend praktijkgericht onderzoek naar reeds geïmplementeerde interventies in de openbare ruimte die erop gericht zijn om mensen meer te laten bewegen. Het onderzoek geeft inzicht in wat nu werkt, voor wie en waarom. De subsidie is niet bedoeld om de realisatie van nieuwe interventies te faciliteren. Experimenteel effectonderzoek (waarin de effectiviteit van een individuele interventie wordt vergeleken met een andere interventie of controlegroep) heeft meestal een langere doorlooptijd nodig en valt daarom buiten de scope van deze regeling.

De subsidie bedraagt maximaal € 40.000 per project. Voor de nu gepubliceerde oproep is een budget van € 440.000 beschikbaar, waarmee naar verwachting maximaal elf aanvragen toegekend kunnen worden. Aanvragen kunnen tot en met 4 oktober 2022, 14.00 uur worden ingediend via ISAAC, het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO.

Klik HIER voor meer informatie.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’