Sportsubsidie.nl

Eredivisie CV en Sportsubsidie.nl werken samen aan football memories

Recent zijn Eredivisie CV en Sportsubsidie.nl een samenwerking aangegaan. Doel is het verwerven van subsidies voor het project Football Memories. Ook zetten we ons in om BVO's te ondersteunen die partner willen zijn in deze subsidieaanvragen.

Eredivisie CV vertegenwoordigd alle betaald voetbal organisaties die uitkomen in voetbalwedstrijden in de Eredivisie van het betaald voetbal in Nederland, de hoogste betaald voetbalcompetitie in Nederland. Veel BVO's hebben het initiatief genomen om een stichting in het leven geroepen voor de uitvoering van allerlei maatschappelijke projecten. 

Onder BVO's is veel interesse voor het project Football Memories. Football Memories een maatschappelijk project voor eenzame ouderen (al dan niet met dementie), waarbij het geheugen gestimuleerd wordt en sociale contacten bevorderd worden door het herbeleven/bespreken (d.m.v. archiefbeelden, kranten, praatgroepen, etc.) van oude sportmomenten. Ouderen ontmoeten elkaar in het stadion waar ze onder leiding van vrijwilligers herinneringen ophalen aan het rijke voetbalverleden van hun club.

Sportsubsidie.nl gaat de fondsenwerving voor het project Football Memories verzorgen. Dit project wordt van de gelijknamige stichting uitgevoerd waarbij een flink aantal BVO's partner is. De Stichting Football Memories Nederland ondersteunt clubs bij de lokale opzet en invulling van het programma, het verwerven en ontwikkelen van materialen, begeleiden en coachen van lokale ‘captains’, het trainen van vrijwilligers, het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen en best practices. In deze rol fungeert de stichting als katalysator van de lokale initiatieven.

De Stichting Football Memories Nederland heeft tot doel om het sociaal leven van ouderen te bevorderen, eenzaamheid tegen te gaan en ontmoetingen tussen ouderen te bevorderen, door middel van het gebruik van collectieve herinneringen.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’