Sportsubsidie.nl

Cursus in najaar 2020: leer om succesvol subsidies en fondsen aan te vragen

In het najaar organiseert Sportsubsidie.nl op twee verschillende locaties haar nieuwe 2-daagse cursus 'Subsidies en fondsen: kansen voor de sport'. Uiteraard conform de 1,5 meter regels. De 2-daagse cursus is ideaal om inzicht te krijgen in de subsidiemogelijkheden van jouw eigen organisatie. Daardoor ben je minder afhankelijk van andere financieringsbronnen, zeker in dit onzekere corona-tijdperk. Bovendien ga je tijdens de cursus aan de slag met een eigen subsidiestrategie en -aanvraag waardoor je meteen resultaten gaat zien. 

2-daagse cursus: Subsidies en fondsen: kansen voor de sport

We bieden de cursus op twee locaties aan.  Je kunt kiezen tussen:

 • Nieuwerkerk aan de IJssel: dinsdag 15 en 29 september 2020 (nog drie plekken beschikbaar)
 • Apeldoorn: donderdag 24 september en 8 oktober 2020 (VOL)

De cursussen vinden plaats van 10.00 tot ±15.30 uur.

Onder leiding van hoofddocent Ben Moonen maak je kennis met subsidies en fondsen, zowel Europees, landelijk als provinciaal. We hebben speciale aandacht voor kansen die Europa en VWS bieden, maar ook voor de regelingen om sportorganisaties te ondersteunen die getroffen zijn door corona. Ook laten we de mogelijkheden zien van fondsen zoals het Oranje Fonds en Kansfonds. Aan de hand van voorbeelden uit onze eigen praktijk laten we zien wat wel werkt en wat niet. Nieuw element is bovendien dat er drie themablokken zijn, te weten:

 • Maatschappelijke projecten en sport
 • Sport en innovaties
 • Europese subsidies

Programma
Dag 1:

 • Introductie in subsidies en fondsen

 • Waarvoor krijg je wel/geen subsidie?

 • Criteria en uitgangspunten voor succesvolle aanvragen

 • Voorbeelden van kansrijke subsidies en fondsen

 • Themablok: Sport en innovaties

 • Themablok: Europese subsidies

 • Casus en praktijkvoorbeelden

Dag 2:

 • Het Sportakkoord, corona-regelingen en andere sportsubsidies
 • Verdieping in je eigen subsidiestrategie
 • Wat is nodig voor een goede aanvraag?
 • Themablok: Maatschappelijke projecten en sport
 • Het indienen en verantwoorden van je eigen aanvragen
 • Casus en praktijkvoorbeelden

Voor wie?
Deze cursus is bestemd voor:

 • Projectleiders van gemeenten, bedrijven, sportbonden en sportorganisaties.
 • Medewerkers van bedrijven uit de sportsector die innovatie hoog in het vaandel hebben.
 • Buurtsportcoaches en andere professionals die actief zijn in sport, buurt en de zorg.
 • Bestuurders en verenigingsmanagers van maatschappelijk actieve verenigingen.
 • Projectleiders van onderwijs-, welzijnsinstellingen en maatschappelijke stichtingen.

Docent en sprekers
Ben Moonen                       : specialist in sport en subsidies (hoofddocent)
Jacqueline Kronenburg  : Kenniscentrum Sport en Bewegen (themablok: Europese subsidies)
Eva Lindeman                    : projectleider en fondsenwerver (themablok: maatschappelijke projecten)
René Wijlens                       : Sports & Technology (themablok: Sport en Innovaties)

Kosten
De kosten van deze 2-daagse cursus bedragen €495 (excl. BTW). Dit bedrag is inclusief lunch, reader en handouts. 

Wie schreven zich al in?
Het aantal plekken is beperkt. Deelnemers aan de cursus komen tot dusverre van sportbedrijven, sportbonden, gemeenten, maatschappelijke sportstichtingen, bedrijfsleven en welzijnsinstellingen. 

Aanmelden? Klik HIER.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’