Sportsubsidie.nl

Sportsubsidie.nl is het enige subsidiebureau in Nederland dat zich heeft gespecialiseerd in de sport- en vrijetijdssector. Met ons netwerk van specialisten in sport en subsidies ondersteunen wij opdrachtgevers bij het vinden en benutten van subsidiebronnen. We koppelen onze expertise aan uw ambities. Een winnende combinatie.

Door kennis over sport en sportbeleid te koppelen aan kennis over subsidies en fondsen, worden de subsidiekansen van opdrachtgevers optimaal benut. Onze uitdaging is om uw projecten te koppelen aan één van de duizenden regelingen die Nederland en Europa rijk zijn. Sportsubsidie.nl kent de weg in subsidieland en kan het hele traject, van initiatief tot realisatie, verzorgen.

laatste nieuws

VWS wijzigt subsidieregelingen voor sportaccommodaties en -materialen (BOSA en SPUK)
16 oktober 2019

VWS heeft de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) gewijzigd. Eisen worden verzwaard en het hoogste subsidiepercentage gaat naar beneden. Ook SPUK wijzigt. De nieuwe regelingen gelden vanaf 1 januari 2020

Lees meer
Resultaten 2019 van Europese call Erasmus+ bekend
1 oktober 2019

Afgelopen april zijn er bij De EU 766 Europese subsidieaanvragen ingediend bij het Erasmus + programma (call 2019). Hiervan zijn 260 aanvragen (26,9%) toegekend. Nederland speelt een bescheiden rol. 

Lees meer

Delen

© 2016 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’ - PRIVACY