Sportsubsidie.nl

Eva Lindeman
‘Winnen doe je samen!’

Haar hele leven werkt Eva al in en voor de sport. Naast sporten, zijn reizen en koken haar grootste hobby’s. Eva heeft veel ervaring opgedaan als projectleider en kan gemakkelijk meedenken met organisaties die aan de start staan van een nieuwe uitdaging. Ze heeft een positieve instelling, is een harde werker en een echt teamspeler.

Eva is sinds 2017 werkzaam voor Sportsubsidie.nl

Specialisatie
Subsidie en fondsenwerving voor sportprojecten met een sociale en of maatschappelijke insteek waarbij sport als middel wordt ingezet.

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’