Sportsubsidie.nl

ZonMw-programma Sport en Bewegen binnenkort weer open 

ZonMw meldt dat naar verwachting in de eerste helft van november de subsidieronde Sport en Bewegen 2018 open wordt gesteld.

Het betreft de tweede subsidieronde van het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen. In deze ronde – waarin samenwerking tussen onderzoek en praktijk centraal staat – kunnen voorstellen worden ingediend op de volgende thema's:

  • beter presteren;
  • een leven lang bewegen;
  • de waarde(n) van sport;
  • data science in relatie tot sport- en beweegonderzoek.

Verder is het van belang om grote multidisciplinaire samenwerkingsverbanden te vormen en moet er cofinanciering van ministens 30% gerealiseerd worden. De duur van de onderzoeksprojecten is vier jaar en het aan te vragen bedrag per project maximaal € 750.000. In totaal is een budget van € 4,5 miljoen te verdelen. 

Klik HIER voor meer informatie: 

Over dit programma
Het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017-2020 geeft onderzoekers van kennisinstellingen de kans om onderzoek te doen naar (top)sport en bewegen. Onderzoek naar sport en bewegen kan de positieve opbrengsten van sport voor de maatschappij vergroten. Op welke manieren kunnen topsporters bijvoorbeeld nog beter presteren? Hoe zorgen we dat iedereen kan (blijven) sporten en bewegen op hoge leeftijd of tijdens ziekte? En wat zijn precies de voordelen van sportparticipatie en wat betekent dit voor een individu? Dat kan allemaal onderzocht worden in dit programma.  

Grote samenwerkingsverbanden
De samenwerking tussen kennisinstellingen onderling en met de praktijk kan nog beter in het sport- en beweegonderzoek. Daarom stimuleert het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017-2020 samenwerking op grotere schaal. Het gaat daarbij ook om meerdere disciplines, denk aan data science, sportmanagement, sociologie, psychologie etc. In het samenwerkingsverband nemen in ieder geval wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, hogescholen en de sport (bijvoorbeeld een sportbond) deel. Daarnaast wordt er ook samengewerkt met het bedrijfsleven en andere (maatschappelijke) organisaties.

Financiering
Het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017-2020 wordt uitgevoerd door ZonMw, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de partnerfinanciers, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, domein Exacte en Natuurwetenschappen (NWO/ ENW), het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en NOC*NSF.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’