Sportsubsidie.nl

ZonMw-oproep Netwerksubsidie living labs sport en bewegen

ZonMw biedt gemeenten vanaf begin oktober de mogelijkheid om maximaal €25.000 subsidie aan te vragen om de potentie van een zogenaamd living lab op het gebied van sport en bewegen te verkennen.

De subsidieoproep Netwerksubsidie living labs Sport en Bewegen heeft tot doel om sociale innovatie te stimuleren op het gebied van sport en bewegen. De burger wordt hierbij nauw betrokken en de activiteiten van het living lab vinden plaats in wijken, gemeenschappen, instellingen of organisaties waar de gebruiker woont, werkt, sport en beweegt. De subsidie is bedoeld om een netwerk te vormen of uit te breiden rondom een maatschappelijke uitdaging waarbij verschillende stakeholders in gezamenlijkheid toewerken naar een oplossing.

Wat is een Living Lab?
Een living lab is een aanpak om effectiever tot innovaties te komen die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Living labs zijn succesvol omdat de belangrijkste stakeholders in gezamenlijkheid opereren waardoor de veelheid aan kennis en ervaring, in het bijzonder die van de gebruiker, bijvoorbeeld de burger, zorgen voor een vliegwieleffect. De activiteiten van een living lab vinden dan ook plaats in wijken, gemeenschappen, instellingen of organisaties waar de gebruiker woont, werkt, sport en beweegt.

Consortia
Aanvragen moeten worden ingediend door een consortium dat bestaat uit minimaal een gemeente en een hogeschool met expertise op het gebied van sociale innovatie en op het gebied van sport en bewegen. De gemeente is de hoofdaanvrager. De deadline voor indienen is dinsdag 19 november, 12 uur.

Aanvragen kunnen ingediend worden om te verkennen welke kansen er liggen en of er draagvlak bestaat voor de start van een living lab op lokaal of regionaal niveau en is bedoeld als stimulans voor duurzame meerjarige samenwerking rondom sport en bewegen. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 per project, met een looptijd van acht maanden (startdatum 31 december 2019).

Klik HIER voor meer informatie.

INTERESSE? REAGEER DAN SNEL

Delen

© 2019 Copyright by Sportsubsidie.nl. Alle rechten voorbehouden’